Tìm kiếm

Hoà thượng Chủ tịch hưởng ứng phong trào trồng 1 tỷ cây xanh vì môi trường

27/03/2021 19:52
Hưởng lời kêu gọi của Trung ương Giáo hội trồng 1 tỷ cây xanh trên khắp cả nước. Hoạt động vì môi trường lần này được thực tại bắt đầu từ Tổ đình Phi Lai (An Giang), từ đó tiếp tục thực hiện và lan rộng ra với khẩu hiện "Trồng mới và chăm sóc 1 tỷ cây xanh" trên toàn xã Núi Voi.

Hưởng lời kêu gọi của Trung ương Giáo hội trồng 1 tỷ cây xanh trên khắp cả nước. Hoạt động vì môi trường lần này được thực tại bắt đầu từ Tổ đình Phi Lai (An Giang), từ đó tiếp tục thực hiện và lan rộng ra với khẩu hiện "Trồng mới và chăm sóc 1 tỷ cây xanh" trên toàn xã Núi Voi.

Hoạt động vì môi trường lần này được thực tại bắt đầu từ Tổ đình Phi Lai (An Giang).

Hưởng lời kêu gọi của Trung ương Giáo hội trồng 1 tỷ cây xanh trên khắp cả nước. Hoạt động vì môi trường lần này được thực tại bắt đầu từ Tổ đình Phi Lai (An Giang), từ đó tiếp tục thực hiện và lan rộng ra với khẩu hiện "Trồng mới và chăm sóc 1 tỷ cây xanh" trên toàn xã Núi Voi.

Hoà thượng Chủ tịch hưởng ứng phong trào trồng 1 tỷ cây xanh vì môi trường
Thông điệp của Thủ tướng Chính phủ với phong trào “Tết trồng cây” bắt đầu từ năm 2021 nhằm bảo vệ và trồng cây gây rừng, trước tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, các hiện tượng thời tiết cực đoan gây hậu quả nặng nề đến tính mạng, tài sản của nhân dân, góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng, phát triển bền vững đất nước.
HUY_4158

Được biết, sau khi nhận được Thông điệp của Thủ tướng Chính Phủ và lời kêu gọi của Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh thành và cơ sở tự viện khắp cả nước đã hưởng ứng nhiệt tình phòng trào này để vì tương lai một Việt Nam xanh.

Chư Tăng tham gia trồng cây.

Dịp này, Tổ đình Phi Lai cũng trao tặng 500 phần quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Núi Voi, huyện Tịnh Biên.

Tổ đình Phi Lai cũng trao tặng 500 phần quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Núi Voi, huyện Tịnh Biên.
Đăng Huy

Các tin tức khác