Tìm kiếm

Tp. HCM: PG quận 10 kính viếng giác linh Hòa thượng Thích Nhật Ấn

07/03/2021 14:49
Nhất tâm đảnh lễ Hòa thượng Thích Nhật Ấn - Ủy viên HĐTS GHPGVN - Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN Quận Bình Tân

Theo cáo phó do Hòa thượng Thích  Thiện Nhơn (Chủ tịch HĐTS GHPGVN) ấn ký cáo phó Hòa thượng Thích Nhật Ấn (Ủy viên HĐTS GHPGVN, trưởng BTS GHPGVN Quận Bình Tân) thuận thế vô thường viên tịch vào lúc 03h45 ngày 23/giêng năm Tân Sửu.

z2366035046135 ba1ae1288368d60150eb46d8ba7d2045

Ngày 24/01 Tân Sửu, Ban trị sự GHPGVN  quận 10 đã quang lâm về chùa Long Thạnh quận Bình Tân, để dâng hương kính viếng giác linh Hòa thượng Thích Nhật Ấn.

z2366035027801 f84c9ba9b860ecade3619804e04252b9

Thường trực BTS GHPGVN Quận 10 nhất tâm dâng hương kính lễ Hòa thượng.

z2366037567684 003583dccbdf37a1b2ee6199b49bbdcc

 Cố Hòa thượng Thích Nhật Ấn là một vị danh Tăng, cả cuộc đời của Hòa thượng đã cống hiến hết mình cho Phật giáo cũng như hoàn thành tốt mọi công tác Phật sự. 

z2366035012770 5db99f7f0bd6600490b9d733b4cde405

Hòa thượng Thích Lệ Trang (Phó trưởng BTS GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh)

dâng lời khải bạch trước giác linh cố Hòa thượng thượng Nhật hạ Ấn

z2366034998439 0d56526215e6a0240a4b626c831cea12

 Thượng tọa Thích Nhật Thiện (Trưởng Ban trị sự GHPGVN Quận 10)

dâng lời kính tiếc đến với bậc thầy khả kính.

PHẬT GIÁO QUẬN 10

Các tin tức khác