Tìm kiếm

Tp. HCM: PGQ.10, nhất tâm kính lễ Hòa thượng thượng Tắc hạ An

01/10/2019 19:11
Nhất tâm kính lễ trưởng lão hòa thượng thượng Tắc hạ An

Ngày 04/09 Kỷ Hợi, Ban thường trực BTS GHPGVN Quận 10, đã quang lâm chùa Thiền Tôn, dâng hương cúng dường và đảnh lễ Cố Hòa thượng thượng Tắc hạ An, ân đức và công đức của đạo lão Hòa thượng như sao sáng cho hàng hậu học nương theo.

IMG 20191001 184121

Chân dung hòa thượng thượng Tắc hạ An

Sanh tiền cố Hòa thượng thượng Tắc hạ An được cung thỉnh làm Hòa thượng đàn đầu của nhiều Đại giới đàn, được tổ chức nhiều tỉnh thành như Tp. Hồ Chí Minh, Long An, Gia Lai.....Hòa thượng là bậc thiền gia thạc đức, là tấm gương sáng cho hàng hậu học nương theo để tu học.

IMG 20191001 184114

Giới hương định hương giữ tuệ hương, nhất tâm cúng dường hòa thượng

IMG 20191001 184129

Hàng hậu học nguyện noi theo hạnh nguyện và ân đức như sao sáng của cố Hòa thượng

IMG 20191001 184133

 PHẬT GIÁO QUẬN 10

Các tin tức khác