Tìm kiếm

PGQ.10: Đảnh lễ húy nhật nhị vị Hòa thượng chùa Định Thành và tu viện Huệ Quang

01/10/2019 07:19
"Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, Đức tác thành muôn kiếp khó đáp đền"

Trên tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật, Cố Hòa thượng Thích Minh Cảnh (trụ trì tu viện Huệ Quang - Quận Tân Phú) và  cố Hòa thượng Thích Nhật Thiện (Khai sơn chùa Định Thành Quận 10), nhị vị Hòa thượng là bậc danh Tăng thạc đức, ân đức của quý Ngài luôn tỏa sáng cho hàng hậu học noi theo.

IMG 20191001 064758

Chư tôn đức trong Ban thường trực BTS GHPGVN Quận 10 dâng hương cúng dường nhị vị hòa thượng

IMG 20191001 070345

Trên tinh thần trên vào ngày 02/09 Kỷ Hợi (nhằm ngày 30/09/2019), Ban thường trực BTS GHPGVN Quận 10 đã quang lâm hai ngôi già lam dâng hương tưởng niệm nhị vị hòa thượng nhân lễ tiểu tưởng và lễ húy kỵ.

IMG 20191001 064552

Thượng tọa Thích Nhật Thiện (trưởng BTS GHPGVN Quận 10),

Dâng lời khải bạch cúng dường cố nhị vị Hòa thượng

Thượng tọa chia sẻ: Hàng hậu học chúng con trên bước đường tu nhân học Phật, luôn lấy ân đức khiêm cung của quý Hòa thượng làm hành trang trên con đường thừa hành Phật sự, nhằm đem lợi ích an lạc cho tự thân và tha nhân.

IMG 20191001 064803 

Hòa thượng Thích Lệ Trang (trụ trì chùa Định Thành Q.10), thay mặt bổn tự gửi lời tri ân và chúc sức khỏe và Phật sự viên thành đến Ban trị sự GHPGVN Quận 10.

IMG 20191001 064646

 Hàng hậu học chúng con nguyện noi theo ân đức và hạnh nguyện của quý Ngài

IMG 20191001 064532

 Chụp hình lưu niệm với Hòa thượng Thích Lệ Trang tại chùa Định Thành Q.10

PHẬT GIÁO QUẬN 10

Các tin tức khác