Tìm kiếm

Xá lợi Bồ tát Thích Quảng Đức an vị tại bảo tháp 13 tầng Việt Nam Quốc Tự

24/05/2019 18:07
Sáng ngày 24/5 (20-4 Kỷ Hợi), tại Việt Nam Quốc Tự, Q.10. TP.HCM, Trung ương GHPGVN kết hợp cùng Ban trị sự Phật giáo TP.HCM đã trang nghiêm làm lễ Tưởng niệm 56 năm Bồ tát Thích Quảng Đức và chư Thành tử đạo vị pháp thiêu thân.

HUY 1415 1

Lễ tưởng niệm tại Việt Nam Quốc Tự

HUY 1417

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Chư tôn giáo phẩm Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự Trương ương GHPGVN, thường trực Ban trị sự PG TP.HCM, 24 quận/huyện, Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo VN; đại diện Ban tôn giáo Chính phủ, Ban dân vận, Ban tôn giáo, phòng an ninh nội địa Công an TP.HCM, chính quyền quận 10 đồng tham dự.

HUY 1427

Chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS

HUY 1429

 

Các cấp lãnh đạo chính quyền

Để ghi nhận công đức và hạnh nguyện của Bồ tát Thích Quảng Đức và chư Thánh tử đạo đã dành cho Đạo pháp và Dân tộc thời kỳ 1963. Thay mặt Trung ương GHPGVN, HT.Thích Trí Quảng – phó Pháp Chủ kiêm giám luật HĐCM, Trưởng Ban trị sự PG TP.HCM đã dâng lời tưởng niệm.

Trong thời kỳ đen tối xuất hiện một người phi thường và có hạnh nguyện phi thường đó là Bồ tát Thích Quảng Đức. Năm 1963, Phật giáo và Tăng ni Việt Nam đã bị chính quyền Sài gòn đàn áp và cấm đoán tu hành, Hòa thượng Thích Quảng Đức xuất hiện với phong thái ung dung làm nhạc nhiên cho chính quyền, Tăng Ni Phật tử lúc bấy giờ.

HUY 1445

Trước hội chúng, Hòa thượng Thích Quảng Đức đã xin phát nguyện đầy trí tuệ là tự thiêu để dập tắt mọi chướng duyên trước mắt cho Phật giáo Việt Nam. “Hạnh nguyện này khẳng định Hòa thượng là một bậc chân tu có tâm sáng như ngọc và đắc được pháp hoa tam muộii, đại thiền định thì mới có thể ung dung, tự tại ngồi trong biển lửa, một hình ảnh đẹp nhất từ trước đến nay”. HT.Thích Trí Quảng xúc động cảm niệm lại.

Sự kiện tự thiêu của Bồ tát Thích Quảng Đức và Chư thánh tử đạo là biểu tượng của phong trào đấu tranh giành quyền tự do tôn giáo. Từ đó, chính quyền Sài gòn đã đáp ứng cho chư Tăng ở Huế vào Sài gòn và thành lập ủy ban liên hiệp phái Phật giáo nhằm giái quyết 5 yêu sách của Phật giáo lúc bấy giờ.

HUY 1430

HUY 1433

Theo HT.Thích Trí Quảng, công đức và hạnh nguyện Bồ tát Thích  Quảng Đức và chư Thành tử đạo đối với Đạo pháp và Dân tộc thật sự vĩ đại, là tấm gương để thế hệ Tăng Ni sau này noi theo, dùng hết tâm và lực để xây dựng Phật giáo Việt Nam trường tồn và phát triển.

HUY 1455

Trước Giác linh đài trang nghiêm, Chư tôn Hòa thượng chứng minh và quan khách chính quyền đã thành kính dâng hương cúng dường tưởng niệm 56 ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân. Đại chúng cùng tán tụng hạnh nguyện của Bồ tát, theo đó là kinh Bát nhã nguyện cầu tha lực từ bi của Ngài gia hộ cho Đất nước bình an, chúng sanh an lạc, Phật pháp xương minh.

HUY 1464

Dịp này, Ban trị sự PG TP.HCM cũng làm lễ cung thỉnh Xá lợi, mô hình trái tim bất tử, Y bát, Bộ kinh Pháp hoa của Bồ tát trì tụng trước đây ở chùa Quan Thế Âm (Q.Phú Nhuận) về bảo tháp 13 tầng, cao 63m tại Việt Nam Quốc Tự để an vị mãi mãi.

HUY 1489

HUY 1506

 

Tháp Đa Bửu tại Việt Nam Quốc Tự 

ĐĂNG HUY

 

Các tin tức khác