Tìm kiếm

Tp. HCM. PG Quận 10 tác pháp an cư

20/05/2019 13:37
An Cư là nét đẹp của Tăng đoàn

Sáng ngày 16 tháng 04 năm Kỷ Hợi, Ban Trị Sự GHPGVN Quận 10 long trọng tổ chức lễ tác pháp an cư cho chư Tăng trên địa Bàn quận 10, nhằm thúc liễm thân tâm trao dồi giới định tuệ, an cư là truyền thống và là nét đẹp của Tăng đoàn, theo kế hoạch An cư của thành phố, Ban trị sự GHPGVN Quận 10 và Chư Tăng sẽ an cư 3 tháng mùa mưa (từ ngày 16/04 -14/07 Âm Lịch năm kỷ hợi).

HUY 0992

An cư nhằm thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức

HUY 0995

Hòa thượng Thích Như Tín (Thành viên HĐCM GHPGVN) niêm hương cúng dường

 HUY 0998

Theo luật Phật chế sau những ngày tháng chư Tăng hoằng dương chánh Pháp, 3 tháng trong năm chư Tăng phải vân tập về một trú xứ để chuyên tu, tu tập giới định tuệ, đây là truyền thống được duy trì từ thời Đức Phật còn tại thế.

HUY 1001

Hàng hậu học noi ngương theo chư Phật, chư Tổ đã làm, phát tinh tấn tu hành trong 3 tháng an cư.

HUY 1009 

Được biết, Phật giáo quận 10 có 2 điểm an cư tập trung 1/ Tổ Đình Ấn Quang (chư Tăng) 2/Tổ Đình Từ Nghiêm (Chư Ni), ngoài ra còn có 9 điểm an cư tại chỗ.

HUY 1031

Hành giả phát nguyện tu tập tam vô lậu học trong ba tháng an cư

HUY 1047

Thượng tọa Thích Quảng Chơn (Phó trưởng BTS GHPGVN Quận 10)

dâng lời tác bạch về việc ACKH của Phật giáo quận 10

HUY 1041

Đại diện chư Ni Phật giáo quận 10 tác bạch xin Đại tăng giáo giới

HUY 1045

Hòa thượng Thích Như Tín (thành viên HĐCM GHPGVN), thay mặt Đại tăng giáo giới đến chư Ni

 HUY 1050

Tác pháp an cư là nét đẹp của Tăng đoàn

HUY 1052

 Hành giả an cư Phật giáo quận 10 phát nguyện tu tập trong 3 tháng an cư được trang nghiêm

HUY 1056

HUY 1057

Hòa thượng chứng minh ghi nhận công đức của toàn Ban trị sự GHPGVN Quận 10 đã thực hiện tốt kết hoạch an của GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh, đồng thời hòa thượng cũng mong muốn hành giả an cư nên chuyên tâm tịnh tu trong 3 tháng, hạn chế xuất ngoại, nếu có công việc cần phải đi thì phải tác bạch trước Đại Tăng và mỗi nửa tháng vào ngày 14 và ngày 29 chư Tăng phải tập trung về trú xứ tổ đình Ấn Quang để bố tát và duy trì nếp sống thiền môn.

HẠNH HIẾU - ĐĂNG HUY

 

Các tin tức khác