Tìm kiếm

Thiêng liêng lễ tắm Phật tại ngôi chùa mới thành lập

12/05/2019 15:53
Hòa chung không khí mừng ngày Phật đản sanh PL 2563 của những người con Phật

Nhân kỷ niệm 2643 năm ngày Đức Phật đản sinh, sáng ngày 8/4 Kỷ Hợi, chùa Hạnh Đức (H. Củ Chi) đã long trong tổ chức lễ tắm Phật PL: 2563, được biết chùa Hạnh Đức là ngôi chùa mới được thành lập vào ngày 8/2 Ất Mùi (2015), do Đại đức Thích Hạnh Hiếu (Đệ tử cố Hòa thượng Thích Như Thọ - trụ trì chùa Bửu Đà Q.10) khai sơn, Đây là lần thứ 2 Đại lễ Phật đản được tổ chức tại chùa Hạnh Đức, với tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật, được sự cho phép của Đại đức Thích Hạnh Hiếu (trụ trì chùa Hạnh Đức), mọi công tác chuẩn bị cho Đại lễ Phật đản được chư tăng tại bổn tự hoàn thiện và lễ tắm Phật được thành tựu.

IMG 0817

Chánh điện chùa Hạnh Đức nơi diễn ra lễ tắm Phật

IMG 0819

Phật tử trang nghiêm từ rất sớm

IMG 0820

Chí tâm đảnh lễ các vị tổ sư từ thiên trúc cho đến Việt Nam

IMG 0821

IMG 0823

Đại đức Thích Hạnh Hiếu (trụ trì chùa Hạnh Đức) niêm hương cúng dường

Chúng con cung kính nghe rằng, nơi cõi trời đâu Suất đà, Thiện Huệ bồ tát ưng thời tốt, cỡi thần tượng giáng phó trần gian. Tại cung vua Tịnh Phạn, Ma Da phu nhân cảm mộng lành, mang thánh thai quang lâm phàm thế. Vui mừng thay, hoa đàm đã nở, sông núi hoan ca, thiên long trỗi nhạc, các trời rải hoa, chín rồng tắm Phật tại ta bà, bảy bước xưng tôn cùng vũ trụ. Màu nhiệm thay, ứng linh tích để báo trước nguyện độ sanh, hiện hóa thân để mở đầu ơn cứu độ. Hôm nay ngày trăng tròn tháng tư âm lịch, đệ tử chúng con, cung kính quỳ trước đài vàng, chí thành nấp trong ánh sáng, chiêm ngưỡng sơ sanh bảo tướng, lạy mừng từ phụ kim thân, ca dương công đức, bậc thầy ba cõi độc tôn, tán tụng hồng danh vị thánh muôn loài đệ nhất.

IMG 0824

IMG 0828

Nghi thức sái tịnh

IMG 0831

Bậc thầy ba cõi độc tôn.

 DSF8795

IMG 0841

 Đại đức Thích Hạnh Hiếu thực thiện nghi thức dâng hoa cúng dường

 DSF8804

Vui mừng thay hoa Đàm đã nở, Một vị thánh ra đời

IMG 0837

Tạo nước thơm dâng cúng đức Phật trong lễ Mộc dục

IMG 0842

Dưới cây Vô ưu

Đản sanh thị hiện

Chín rồng phun nước

Bảy bước xưng tôn 

IMG 0838

Nhất tâm kính lễ bậc Thầy ba cõi độc tôn

IMG 0847

Đại đức trụ trì thực hiện nghi thức mộc dục

 DSF8811

IMG 0849

 Chư Tăng cùng Phật tử lần lược tắm Phật trong không khí trang nghiêm

IMG 0851

Ngã kim quán mộc chư Như Lai

Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ

 DSF8815

Phật tử trang nghiêm trong buổi lễ tắm Phật

IMG 0872

 DSF8833

Ngũ trược chúng sanh linh ly cấu

Đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân

 DSF8817

Các em nhỏ được cha mẹ hướng dẫn tắm Phật, một việc làm nhỏ chứa nhiều công đức

IMG 0862

Các em nhỏ rất ngoan kiên nhẫn chờ đợi để được tắm Phật

IMG 0877 

IMG 0859

 DSF8832 

  DSF8825

Số lượng Phật tử về khá đông với không gian nhỏ của chùa Hạnh Đức,

quý phật tử được chư tôn đức hướng dẫn tắm Phật trong chánh niệm

IMG 0867

IMG 0866

Phật tử ai về chùa cũng được tắm Phật, gieo trồng phước thiện

 DSF8833

Bài kệ tắm Phật được chư tôn đức luân phiên tụng niệm đến người cuối cùng được tắm Phật

IMG 0883

Xưng tán hồng danh Đức Phật.....

IMG 0892

Tán tụng hồng danh vị thánh muôn loại đệ nhất

 DSF8841

Nhất tâm đảnh lễ bậc Thầy ba cõi độc tôn

IMG 0883

IMG 0901

Khóa lễ tắm Phật kết thúc trong niềm hoan hỷ của những người con Phật, được biết năm nay Phật tử về chùa Hạnh đức tham dự lễ tắm Phật khá đông, tuy nhiên với sự sắp xếp của Đại đức trụ trì cũng như chư Tăng tại bổn tự, các nghi thức được thực hiện trang nghiêm để lại rất nhiều ấn tượng và niềm vui hỷ lạc cho những người tham dự.

IMG 0910

Chụp hình lưu niệm

IMG 0918

IMG 0911

Niềm vui hỷ lạc của những người tham dự

IMG 0926

IMG 0920

IMG 0923

ĐỒNG THIỆN

 

 

 

Các tin tức khác