Tìm kiếm

Quán chiếu nhìn sâu

 • Tại sao mình lại không thương được mình?
  Tại sao mình lại không thương được mình?

  Melvin McLeod: Tại sao mình lại không thương được mình?

  >>> Xem thêm
 • Xây dựng Tăng thân
  Xây dựng Tăng thân

  Melvin McLeod (Là biên tập viên của nguyệt san Shambhala Sun): Thầy nổi tiếng với các lời dạy về xây dựng sự hài hòa trong cộng đồng mà trong đạo Bụt gọi là xây dựng tăng thân. Qua những thực tập như Mười Bốn Giới Tiếp Hiện, Thầy định nghĩa chánh niệm trong chiều hướng có tính cách xã hội, thậm chí chính trị. Thầy dạy về các phương pháp truyền thông và sức mạnh của ái ngữ và lắng nghe. Tại sao Thầy lại nhấn mạnh khía cạnh cộng đồng, quan hệ giữa người với người?

  >>> Xem thêm
 • Im lặng hùng tráng
  Im lặng hùng tráng

  Bạch đức Thế Tôn, con biết đức Thế Tôn đã để thì giờ nhiều để giảng dạy giáo pháp cho bốn chúng đệ tử. Những lời Thế Tôn nói có công năng khai mở tâm trí của người nghe, giúp họ buông bỏ những tri giác sai lầm, chỉ cho họ thấy con đường đi lên, ủy lạo, vỗ về và gây cho họ thêm niềm tin và năng lượng để đi tới.

  >>> Xem thêm
 • Ngồi yên
  Ngồi yên

  Bạch đức Thế Tôn! Con rất ao ước được ngồi yên trong một tư thế vững chãi và hùng tráng như tư thế ngồi của đức Thế Tôn.

  >>> Xem thêm
 • Đi như người tự do
  Đi như người tự do

  Lạy đức Thế Tôn, con cảm thấy trái tim con rất ấm áp mỗi lần con được thưa chuyện và tâm sự với đức Thế Tôn. Con cảm nhận được sự có mặt của Ngài trong mỗi tế bào cơ thể của con, và con biết rằng Ngài đang nghe tất cả những gì con đang nói với rất nhiều từ bi.

  >>> Xem thêm
 • Bước chân nên cõi Tịnh
  Bước chân nên cõi Tịnh

  Bạch đức Thế Tôn, trong quá khứ con có tập khí đi như bị ma đuổi, đi chỉ biết mong cho mau tới, vì vậy cho nên con không có cơ hội nhiều để được sống ung dung và tự tại.

  >>> Xem thêm
 • Lắng nghe và ái ngữ hóa giải nội kết
  Lắng nghe và ái ngữ hóa giải nội kết

  Lạy đức Thế Tôn, nhờ trở về bản thân để lắng nghe những khổ đau của mình và nhận diện nguồn gốc của chúng nơi lĩnh vực tri giác, con không còn oán trời trách người về những đau khổ của con nữa.

  >>> Xem thêm
 • Vọng tưởng là nền tảng khổ đau
  Vọng tưởng là nền tảng khổ đau

  Kính bạch đức Thế Tôn, nhờ thực tập hơi thở và bước chân chánh niệm, con nhận diện được những gì đang xảy ra chung quanh con và con cũng nhận diện được những tâm hành đang biểu hiện trong con.

  >>> Xem thêm
 • Trân quý người thương
  Trân quý người thương

  Kính lạy đức Thế Tôn, nuôi dưỡng tuệ giác vô thường trong con, con hiểu rõ được những gì Thế Tôn từng dạy chúng con quán niệm hàng ngày:

  >>> Xem thêm
 • Nuôi dưỡng tổ tiên và con cháu
  Nuôi dưỡng tổ tiên và con cháu

  Bạch đức Thế Tôn, trong kinh Hoa Nghiêm Ngài dạy cái một chứa được cái tất cả, và con thấy hiện tại không những chứa đựng quá khứ mà còn chứa đựng cả tương lai.

  >>> Xem thêm
 • Mây bạc vẫn thong dong
  Mây bạc vẫn thong dong

  Lạy đức Thế Tôn, quá khứ còn lưu lại những vết thương trong thân tâm con, và thiết lập thân tâm trong giây phút hiện tại con vẫn có thể tiếp xúc với quá khứ trong giây phút ấy.

  >>> Xem thêm
 • Nhận diện đơn thuần
  Nhận diện đơn thuần

  Lạy đức Thế Tôn, theo Thế Tôn dạy, trở về hiện tại không có nghĩa là đã có thể an trú trong hiện tại.

  >>> Xem thêm
Audio