Tìm kiếm

Làm thế nào để thoát khỏi "tư duy nghèo nàn"?

23/10/2019 20:13
Thứ nhất: Đặt mục tiêu làm những thứ quan trọng trước.

Lập kế hoạch cụ thể và kiên trì thực hiện. Bởi tất cả những cố gắng hôm nay đều vì để đánh đổi lấy một tương lai tốt đẹp sau này. 

 

Người càng nghèo, càng nên tự lên kế hoạch cho cuộc sống của mình. 

Đại học Harvard đã từng thực hiện một nghiên cứu rất nổi tiếng. Họ tìm đến một nhóm thanh niên có hoàn cảnh và IQ khác nhau. Trong đó có 27% số người không có kế hoạch cuộc sống, 60% có kế hoạch sống rất mơ hồ, 10% có kế hoạch ngắn hạn và chỉ 3% số người có kế hoạch dài hạn. 

Sau 25 năm, gần như tất cả những người có kế hoạch dài hạn đều trở thành những người hàng đầu xã hội. 

Những người có kế hoạch ngắn hạn đã trở thành tầng lớp trung lưu như bác sĩ và luật sư. 

Những người có kế hoạch mơ hồ sống ở tầng lớp thấp hơn, không có tiền đồ, nhưng họ lại đặc biệt hy vọng con cái có tương lai tốt đẹp sau này. 

Những người không có kế hoạch nào nằm ở tầng đáy xã hội, và họ chỉ biết phàn nàn cả ngày. 

Khảo sát này cho thấy: Những người có kế hoạch cuộc sống khác nhau, sẽ tự tạo nên khoảng cách khác nhau. 

Do đó, để thoát khỏi "tư duy nghèo nàn", trước hết hãy đặt mục tiêu và kế hoạch, rồi cố gắng, kiên trì hành động. 

Thứ hai: Làm điều quan trọng trước, chứ không phải điều cấp bách trước. 

Khi bạn đã lên kế hoạch sẵn sàng, hãy cố gắng hoàn thành 20% những việc quan trọng trước. Bởi nếu phần này được thực hiện, nó sẽ tạo ra đến 80% kết quả. 

Thứ ba: Hành động. 

Trên thế giới này, "há miệng chờ sung" sẽ chẳng bao giờ có kết quả tốt, có ước mơ mà không thực hiện thì chỉ là ảo tưởng. Ngồi không và chờ đợi sẽ chẳng bao giờ có kết quả.

 

St

 

Các tin tức khác