Tìm kiếm

Đánh giá phẩm chất con người qua chữ “Hiếu”

21/10/2019 20:15
Xét thấy một người đến cả bố mẹ sinh ra mình mà không hiếu thuận thì nhân phẩm của anh ta tuyệt đối có vấn đề.
Vì thế, trước khi kết giao, đầu tiên hãy quan sát xem người mình muốn làm bạn hoặc kết thân có hiếu thuận với cha mẹ hay không.
 
Nếu người đó chỉ dành cho bố mẹ những lời nói cộc cằn thô thiển và ác ý, thậm chí thêm cả việc động tay động chân nữa thì cho dù anh ta có tử tế với bạn bao nhiêu thì hành động đó cũng khó có thể là thật.
 
Người như vậy muốn kết giao, lấy lòng bạn có thể là bởi vì vị thế quyền lực trong tay bạn, vì tiền trong túi của bạn hoặc vì một ý đồ nào đó.
 
Một khi trên người bạn không còn bất cứ giá trị nào mà anh ta cần, bạn sẽ bị ruồng bỏ không thương tiếc.
 
Một người không hiếu thuận với cha mẹ nhưng lại hiếu kính với bạn vốn là lãnh đạo của anh ta, cho đến khi bạn không còn quyền hành trong tay, dám chắc anh ta sẽ giẫm đạp lên bạn mạnh hơn bất cứ ai.
 
Hãy cẩn thận trong việc kết bạn. 
 
St

Các tin tức khác