Tìm kiếm

Đừng tùy tiện đoán ý người khác

08/10/2019 20:11
Có một người đảm nhiệm chức vụ thư ký, lãnh đạo yêu cầu anh ta xem tất cả các báo cáo để xem chúng được viết ra sao. Người này xem xong báo lại với lãnh đạo rằng: "Tôi cho rằng viết không tệ."

Lãnh đạo liền lắc đầu, thư ký vội nói: "Nhưng có một vài vấn đề."

Lãnh đạo lại lắc đầu, thư ký vội chữa cháy: "Vấn đề không lớn lắm."

Lãnh đạo vẫn lắc đầu, thư ký liền nói: "Vấn đề chủ yếu là viết chưa hay lắm, biểu đạt cũng chưa rõ ràng."

Nói đến mức này nhưng lãnh đạo vẫn chưa hài lòng, vẫn lắc đầu.

"Những vấn đề này sửa lại một chút sẽ tốt hơn"- người thư ký nói.

Dù vậy, lãnh đạo có vẻ vẫn chưa hài lòng, vẫn tiếp tục lắc đầu.

"Tôi đề nghị trả lại báo cáo này." – thư ký nói.

Đến lúc này, vị lãnh đạo mới nói: "Chiếc áo mới này cổ hơi chật, thật khó chịu quá."

Lời bình 

Đừng tùy tiện đoán biết ý đồ của người khác, thay vào đó, hãy biểu đạt một cách rõ ràng ý kiến của bản thân, không cần thiết phải lấy lòng người khác hay làm mọi việc để được người khác thừa nhận.

 

St

Các tin tức khác