Tìm kiếm

Không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ bạn

26/04/2019 20:55
Những tình huống cần sự giúp đỡ nhưng bạn vẫn không nhận được sự hỗ trợ từ bất cứ ai thì chớ vội oán trách.
Hãy học cách tự đứng trên đôi chân của mình vì không ai có nghĩa vụ giúp đỡ bạn cả, nếu họ giúp đỡ bạn, hãy trân trọng và bày tỏ lòng biết ơn họ. 
 
Hãy để sự hỗ trợ đó là tự nguyện và nếu họ không giúp cũng không sao cả vì họ có quyền chọn cách đối xử với bất cứ ai họ muốn. 
 
St

Các tin tức khác