Tìm kiếm

Có bao nhiêu ngôi chùa ở Việt Nam?

09/08/2021 12:17
Cả nước hiện có 18.491 ngôi chùa, tịnh xá, thiền viện, tịnh thất, niệm Phật đường, tu viện..., có 54.773 Tăng Ni, tín đồ chiếm 60% dân số cả nước.

Theo thống kê của Hội nghị Ban Thường trực HĐTS GHPGVN, trước đó vào ngày 10-7-2020, tại Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự (HĐTS) phía Nam - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM).

TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS, báo cáo tại hội nghị, cho biết cả nước hiện có 18.491 ngôi chùa, tịnh xá, thiền viện, tịnh thất, niệm Phật đường, tu viện..., có 54.773 Tăng Ni, tín đồ chiếm 60% dân số cả nước.

Cả nước hiện có 18.491 ngôi chùa, tịnh xá, thiền viện, tịnh thất, niệm Phật đường, tu viện.

Chùa thì ngày càng được thành lập thêm, cũng như cơ sở tôn giáo được phục hưng lại, do đó con số thống kê năm 2021 vẫn chưa có, vì trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp tại nước nhà. Theo số liệu thống kê từ thông tin của Giáo Hội PGVN tại cuộc họp thường niên tháng 7 năm 2020.

12.912 chùa Bắc tông

1.332 chùa Nam tông và Nam tông Khmer

1.534 Tịnh xá hệ phái Khất sĩ

287 Tịnh thất (tu sĩ tự lập để tu tập)

1.390 niệm Phật đường (cấp phép nhưng chưa lên chùa)

1.036 đạo tràng (điểm tập trung sinh hoạt tôn giáo)

Các năm gần đây, nhà nước cũng như Phật giáo Việt Nam cho phục dựng lại các ngôi chùa do chiến tranh tàn phá, cũng như trả lại đất nền chùa do thời cuộc đổi thay trước đó, hay người dân lãng quên, cũng như chiếm đất chùa làm nhà ở. Đa số các ngôi chùa được phục dựng lại tại miền Trung và miền Bắc.

Các tin tức khác