Tìm kiếm

Làm phúc như bón phân cho đất

08/06/2021 12:19
Đất có màu mỡ thì cây mới tốt tươi, phúc đức có dồi dào thì cuộc đời ta mới có được hạnh phúc lâu dài…

Muốn cho cây tươi tốt thì phải bón phân. Trồng cây mà không bón phân thì đất sẽ dần bạc màu và suy kiệt. Bón phân không phải là vứt tiền xuống đất mà chính là để tạo thêm dưỡng chất trong đất để cho cây tăng trưởng bền vững lâu dài.

Bố thí, làm phúc cũng giống như bón phân vào đất. Đất có màu mỡ thì cây mới tốt tươi, phúc đức có dồi dào thì cuộc đời ta mới có được hạnh phúc lâu dài. Nếu chỉ ích kỷ vun vén riêng cho bản thân mình thì cũng như đất kia sẽ dần suy kiệt. Đến khi phúc đức cạn kiệt, không những cuộc đời ta sẽ nghèo khổ mà con cháu ta sau này cũng sẽ không có chỗ nương nhờ.

Người tham chỉ muốn có thật nhiều mà không chịu bố thí làm phước. Như thế chẳng khác nào trồng cây muốn thu hoạch thật nhiều mà không chịu bón phân. Cách làm đó chỉ được vài năm, kết cục rồi cũng sẽ chẳng còn lại gì ngoài mảnh đất suy tàn cạn kiệt.

Các tin tức khác