Tìm kiếm

Phật Giáo & Đời Sống

 • Bí quyết giảm thiểu sự gia tăng nhiệt độ hâm nóng toàn cầu
  Bí quyết giảm thiểu sự gia tăng nhiệt độ hâm nóng toàn cầu

  Những vấn đề hiện thời về sự kiện gia tăng nhiệt độ toàn cầu và sự sa sút nguồn tài nguyên thiên nhiên của Ðịa Cầu như dầu than, nước sạch và đất mầu là những thử thách gay go nhất mà nhân loại phải đối đầu.

  >>> Xem thêm
 • Quyết tiến không lui
  Quyết tiến không lui

  Đây là điểm quan trọng. Đọc sử Phật, khi Ngài tu khổ hạnh không mãn nguyện nên cuối cùng nhận bát cháo sữa của nàng Sujata rồi đến tòa kim cang ngồi và phát nguyện: “Nếu không thành đạo thì quyết không rời khỏi đây.” Đó là bài học giác ngộ lớn cho chúng ta.

  >>> Xem thêm
 • Hãy kiểm soát tâm
  Hãy kiểm soát tâm

  Cái tâm của con người ảnh hưởng sâu xa đến cơ thể. Nếu để tâm diễn tiến theo chiều hướng xấu xa và kết nạp những tư tưởng ô nhiễm nó có thể gây nhiều tai hại, có thể giết chết một chúng sanh.

  >>> Xem thêm
 • Thư Ngỏ
  Thư Ngỏ

  "Một việc làm xuất phát từ Tâm"

  >>> Xem thêm
 • Thư Tri Ân
  Thư Tri Ân

  "Một việc làm xuất phát từ tâm"

  >>> Xem thêm
 • Luận về sự cảm ứng
  Luận về sự cảm ứng

  Đức Phật đã dạy rằng tất cả nhân quả thiện ác trên thế gian đều theo nhau như bóng với hình, không sai chạy chút nào. Tuy nhiên, những kẻ không tin tưởng vào luật nhân quả thì cho đó là lời nói ngoa. Ngoài ra, nhiều người do tin tưởng thuyết “An Mạng (an phận thủ thường)” của Khổng Tử nên thường đổ trút tất cả cho số mạng, và chỉ cầu phước báo, cùng thích nghe những điều tốt lành mà bỏ ngoài tai những việc xấu xa tai họa. Thật là những kẻ hàm hồ ngu muội.

  >>> Xem thêm
 • Ai cũng phải học làm người
  Ai cũng phải học làm người

  Đại sư Tinh Vân có một người đệ tử, sau khi tốt nghiệp đại học, liền học Thạc sĩ, rồi lại học Tiến sĩ. Sau nhiều năm, cuối cùng cũng đã hoàn thành luận án tiến sĩ nên vô cùng mừng vui.

  >>> Xem thêm
 • Hạnh phúc và chủ thuyết vật chất
  Hạnh phúc và chủ thuyết vật chất

  Nhiều người lầm tưởng rằng họ có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề nếu có tiền, nhưng họ không nhận thức rằng chính tiền của và sự nghiệp cũng mang theo những vấn đề của nó. Riêng "tiền của" không thể giải quyết tất cả mọi khó khăn.

  >>> Xem thêm
 • Đi chùa lễ Phật
  Đi chùa lễ Phật

  Người xưa nói "Làm việc có nghĩa do tâm tỉnh ngộ, làm việc vô nghĩa do tâm mê mờ". Chúng ta thao thức ước mơ có thì giờ rảnh đi chùa để được nghe những lời chỉ dạy đạo lý của Tăng, Ni. Quả là do tâm tỉnh ngộ làm động cơ thúc đẩy chúng ta. Nếu chúng ta mong có lúc rảnh để đến hý trường, lại tửu điếm, chính do tâm mê mờ làm động cơ thúc đẩy chúng ta.

  >>> Xem thêm
 • Không lập nguyện thì không ý chí
  Không lập nguyện thì không ý chí

  Lúc các vị còn ở cấp tiểu học, thầy giáo đưa ra đề bài: “Hãy nói về chí hướng của chính mình.” Có người viết sẽ lập chí làm kỹ sư, có người lập chí làm nhà giáo dục, bác sĩ, phi hành gia, nhà khoa học v.v…

  >>> Xem thêm
 • Vô thường không làm ra khổ
  Vô thường không làm ra khổ

  Tứ diệu đế bắt đầu bằng xác nhận sự có mặt của khổ đau, nhưng không phải Tứ diệu đế chỉ nói về khổ đau. Sự thực (đế) thứ ba là Diệt, có nghĩa là sự vắng mặt của khổ đau (nirodha) cũng có nghĩa là sự có mặt của sự lắng dịu và của hạnh phúc, kể cả hạnh phúc của Niết bàn.

  >>> Xem thêm
 • Niềm tin là thần dược
  Niềm tin là thần dược

  New biology có thể dịch ra tiếng Việt là ngành sinh học mới. Các nhà sinh học mới vừa khám phá ra một điều bí mật là di thể không phải quyết định về tất cả phẩm chất của con người, mà chính là niềm tin (belief). Đây là cái thấy trái ngược với các nhà sinh học trong quá khứ, bởi ai ai cũng tin rằng di thể là nền tảng, bản thể làm ra thực chất của đời sống con người. Vui buồn, thương ghét, mạnh khỏe, bệnh tật, hạnh phúc, khổ đau, thông minh, chậm hiểu, cao thấp... đều do di truyền.

  >>> Xem thêm
Audio