Tìm kiếm

Phật Giáo & Đời Sống

 • Si mê
  Si mê

  Muốn trị bệnh si mê thì vận dụng trí tuệ quán chiếu mới trị được. Bởi vì từ si mê người ta tạo đủ thứ nghiệp, chịu đủ thứ khổ. Nay muốn có trí tuệ chúng ta phải: một học chánh pháp (Hữu sư trí), hai tu Thiền định (Vô sư trí). Lấy trí tuệ dẹp si mê.

  >>> Xem thêm
 • Trái tim bình yên
  Trái tim bình yên

  Một chàng tiều phu hàng ngày lên núi đốn củi, anh ta sống một cuộc đời chất phác mộc mạc cho nên tâm tư rất bình thản và không phải lo nghĩ đến những sự việc xa xôi.

  >>> Xem thêm
 • Bần cùng và giàu có
  Bần cùng và giàu có

  Bần cùng và giàu có là 2 danh từ nói về hai thân phận khác nhau. Phần lớn trong nhận thức của con người đều cho rằng: người nghèo cùng thì không có cái giàu có hiện hữu, và ngược lại, giàu có thì không có cái nghèo khổ hiện hữu. Kỳ thật không phải như vậy. Trên thế gian, sự nghèo giàu thật khó phân biệt. Người giàu vẫn có chỗ nghèo thiếu, và người nghèo khó vẫn có cái phú quý tàng ẩn.

  >>> Xem thêm
 • Suy ngẫm về câu chuyện Đức Phật và hạt cải
  Suy ngẫm về câu chuyện Đức Phật và hạt cải

  Trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy: "Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng", trên đời này cái gì có hình tướng cái đó là không thật, đều bị vô thường chi phối, có sinh có diệt, có hợp có tan, trăng tròn rồi khuyết không ai tránh khỏi.

  >>> Xem thêm
 • Đức Phật và vấn đề siêu nhiên huyền bí
  Đức Phật và vấn đề siêu nhiên huyền bí

  Những điều mà Đức Phật dạy như nắm lá trong tay chính là giáo pháp của Ngài; còn những điều mà Đức Phật không dạy nhiều như lá trong rừng chính là những gì Ngài chứng, Ngài biết. Đức Phật chỉ dạy cho chúng sinh những gì cần thiết cho đời sống an lạc, hạnh phúc, thoát khỏi những khổ đau, chứ Ngài không dạy những điều vô ích chỉ làm thỏa mãn tính tò mò, hiếu kỳ (thích tìm hiểu, thích biết những điều mới lạ), cũng không dạy những gì làm thỏa mãn lòng tham của con người, bởi vì lòng tham của con người là vô tận không thể nào thỏa mãn.

  >>> Xem thêm
 • Vì bạo ác nổi mụn nhọt
  Vì bạo ác nổi mụn nhọt

  Không bao lâu thân này, sẽ nằm dài trên đất, bị vất bỏ vô thức, như khúc cây vô dụng.

  >>> Xem thêm
 • Một cành hoa trắng thiên thu
  Một cành hoa trắng thiên thu

  Ngày xưa mẹ dắt con đi “Con đi trường học, mẹ đi trường đời” Ngày xưa mẹ dắt con chơi Con chơi bé bỏng, mẹ chơi thế trần

  >>> Xem thêm
 • Điều khó nhất trên đời
  Điều khó nhất trên đời

  Chiếc lá cuối cùng đã nhẹ nhàng lìa cành, tôi vẫn điềm nhiên, vì đây là quy luật tuần hoàn của vạn vật nên sự việc ấy cũng thường thôi!

  >>> Xem thêm
 • Chiếc khăn sạch
  Chiếc khăn sạch

  Tôi có đọc một bài báo kể lại một câu truyện về chiếc khăn sạch của nhà văn Trần Quốc Tiến.

  >>> Xem thêm
 • Hãy học cách bố thí
  Hãy học cách bố thí

  Một người nghèo hỏi Đức Phật “Tại sao con nghèo như thế?”. Phật nói “Vì con chưa học được cách bố thí cho người khác”. Người kia thưa “Con không có thứ gì cả, thì lấy gì con bố thí”.

  >>> Xem thêm
 • 10 bức tranh chăn trâu
  10 bức tranh chăn trâu

  Bộ tranh được phát hiện sớm nhất tương truyền là của thiền sư Quách Am (Kakuan hay Kuoan Shihyuan, 1100-1200, cũng thường được gọi là Khuếch Am Sư Viễn) người Trung Quốc, sinh vào thời nhà Tống thế kỷ XII.

  >>> Xem thêm
 • Tâm ở đâu?
  Tâm ở đâu?

  Ngày xưa, có một cư sĩ tới hỏi đạo một vị Hòa thượng:

  >>> Xem thêm
Audio