Tìm kiếm

Phật Giáo & Đời Sống

 • Cỏ
  Cỏ

  Sự bình an tĩnh lặng đến từ trí tuệ sẽ tận diệt phiền não.

  >>> Xem thêm
 • Đâu cần phải là một điều gì lớn lao
  Đâu cần phải là một điều gì lớn lao

  Gần đây, một tạp chí Phật Học có đăng thư một độc giả hỏi vị giáo thọ phụ trách, “Tôi vừa mới được quy y và bắt đầu học Phật, tôi thấy con đường này mênh mông quá.

  >>> Xem thêm
 • Tâm và cưỡi ngựa
  Tâm và cưỡi ngựa

  Có lần thiền sư Bàn Khuê đã ngồi thiền nhiều đêm dưới một giá treo cổ trong một khu vực hành hình, để thử tâm mình. Sau đó, Sư nằm trên bờ đê bao quanh một bãi quây ngựa.

  >>> Xem thêm
 • Nguồn an vui lâu dài
  Nguồn an vui lâu dài

  Tất cả chúng ta ai cũng mong muốn có được nguồn an vui lâu dài. Đời sống an vui mới có hạnh phúc, con người mới thảnh thơi nhàn hạ. Nhưng nếu chúng ta không biết thế nào là an vui lâu dài, thế nào là an vui tạm bợ thì chỉ hưởng được cái vui tạm bợ thôi, không bao giờ thấy được nguồn an vui lâu dài.

  >>> Xem thêm
 • Lục Tổ Huệ Năng
  Lục Tổ Huệ Năng

  Huệ Năng là người ở Tân Châu xứ Lãnh Nam, mồ côi cha từ thuở nhỏ, Năng bán củi nuôi mẹ.

  >>> Xem thêm
 • Vị Thầy của một Thượng tọa
  Vị Thầy của một Thượng tọa

  Ngày xửa ngày xưa, có một Thượng tọa của một phái thiền nọ, người bảo trợ cho thầy không ai khác hơn là vị lãnh chúa. Vì đến thủ đô thăm vị lãnh chúa tại tư dinh nên vị Thượng tọa đã du hành kiểu cách sang trọng với một đoàn tùy tùng đông đảo và khá rùm beng.

  >>> Xem thêm
 • Kinh Sợ Khổ
  Kinh Sợ Khổ

  Tôi nghe như vầy. Một thời Thế tôn trú tại Sâvatthi, trong rừng Jeta vườn Anathapindika. Lúc bấy giờ, nhiều thiếu niên đang hành hạ những con cá ở giữa Sâvatthi và rừng Jeta. Ròi Thế tôn vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát đi vào Sâvatthi khất thực.

  >>> Xem thêm
 • Tìm hướng đi đích thực
  Tìm hướng đi đích thực

  Có một bài thuyết pháp của Đức Thế Tôn mà không thấy sách sử ghi lại, bài thuyết ấy cũng tại Vườn Nai, xứ Ba La Nại, được nói ra trước bài kinh Tứ Diệu Đế chỉ vài giờ.

  >>> Xem thêm
 • Hậu quả của sự đam mê danh vọng
  Hậu quả của sự đam mê danh vọng

  Đức Phật vạch ra hai hậu quả cơ bản của sự đam mê danh vọng là “uổng phí công và nhọc thân xác”, dù cho danh vọng được thỏa mãn cũng vậy.

  >>> Xem thêm
 • Tinh tấn trung đạo
  Tinh tấn trung đạo

  Sona là một Tỳ kheo xuất thân từ một gia đình giàu có. Thầy thường trú xứ trong phạm vi khuôn viên rừng Sita, thuộc Rajagrha (Vương Xá).

  >>> Xem thêm
 • Niệm Phật không phải là kêu Phật
  Niệm Phật không phải là kêu Phật

  Ấn Quang đại sư đưa Phổ Hiền hạnh nguyện vào pháp tu niệm Phật vì theo ngài, không tu hạnh Phổ Hiền thì không làm được công đức và sẽ không có điều kiện vãng sanh.

  >>> Xem thêm
 • Chân trần viếng chùa Myanmar
  Chân trần viếng chùa Myanmar

  Hình ảnh những nhà sư đi chân đất khất thực trên đường phố Yangon khá phổ biến với thế giới mỗi khi nghĩ về Myanmar. Nhưng việc đi chân đất cũng là thói quen của người dân nước này khi tiếp cận những nơi linh thiêng.

  >>> Xem thêm
Audio