Tìm kiếm

Phật Giáo & Đời Sống

 • Nói không được
  Nói không được

  Đọc Kim Dung, thấy có một nhân vật Hoà thượng tên là "Nói Không Được" rất thú vị. Thú vị không vì tính cách của ông mà vì cái tên của ông. Thật ra, trong nguyên bản gọi là Hoà thượng Bất Khả Thuyết. "Bất Khả Thuyết" hay "Nói Không Được" ta đã gặp nhiều khi học Phật, không chỉ là Bất khả thuyết mà còn Bất khả tư nghì, Bất khả đắc, Bất khả thủ, Bất khả...

  >>> Xem thêm
 • Đối với tất cả cảnh giới làm sao được
  Đối với tất cả cảnh giới làm sao được "tâm như gỗ đá đi"

  Tất cả các pháp vốn chẳng tự nói không, chẳng tự nói sắc, cũng chẳng tự nói thị phi, cấu tịnh, cũng không có tâm trói buộc người.

  >>> Xem thêm
 • Nước mưa
  Nước mưa

  Thật ra tâm ở trạng thái tự nhiên sẽ thanh tịnh trong sạch như nước mưa. Nếu nhỏ một vài giọt phẩm màu xanh vào nước mưa trong suốt, nước mưa sẽ biến thành màu xanh, nếu nhỏ một vài giọt phẩm màu vàng vào nước, nước sẽ có màu vàng.

  >>> Xem thêm
 • Người Phật tử phải trau dồi trí tuệ như thế nào trong đời sống hằng ngày
  Người Phật tử phải trau dồi trí tuệ như thế nào trong đời sống hằng ngày

  Mỗi chúng ta đều có sẵn cái mầm trí tuệ, cái chất trí tuệ của Phật. Nhưng cái mầm ấy không được vun trồng, săn sóc, thiếu đất, thiếu nước, thiếu không khí nên không nẩy sanh được cây Bồ đề; cái chất trí tuệ ấy, như ngọc lẫn trộn trong đá, không được mài dũa nên ánh sáng không phát ra.

  >>> Xem thêm
 • 5 điều tu học căn bản
  5 điều tu học căn bản

  Trong sự tu tập, ta hãy thực tập với những gì đang xảy ra với chính ta ngay trong giây phút này, với tư tưởng, cảm xúc của mình, với ngay cả những bất an của mình. Nó có nghĩa là ta hãy thực tập bằng con người thật của chính mình, ngay nơi đây, trong giây phút này. Và đó mới thật sự là một công phu chân thật.

  >>> Xem thêm
 • Làm sao giữ lại
  Làm sao giữ lại

  Làm sao nắm giữ ngày nhung lụa Hào phú.. vang danh của một thời. Phút chốc một chiều bao ”cái của...” Đồng tình đội nón chạy xa xôi.

  >>> Xem thêm
 • Xây dựng cuộc đời mình trên định luật nhân quả
  Xây dựng cuộc đời mình trên định luật nhân quả

  Chúng ta thấy, từ lúc sinh ra, con người đã không bình đẳng về thân thể, trí óc, gia đình, hoàn cảnh xã hội… Ngay cả anh em cùng một cha mẹ, hoàn cảnh sống như nhau, cuộc đời họ cũng khác biệt nhau rất nhiều, từ khuynh hướng đến khả năng, may mắn, thọ yểu… Đó là do sự khác biệt của rất nhiều nhân đã tạo ở những kiếp trước.

  >>> Xem thêm
 • Xe bò
  Xe bò

  Giả sử chúng ta có một chiếc xe và một con bò để kéo xe. Bánh xe tuy không dài nhưng vết xe lăn thì dài. Khi bò kéo xe thì vết xe sẽ theo sau. Bánh xe thì tròn nhưng vết xe thì dài.

  >>> Xem thêm
 • Để cẩn trọng
  Để cẩn trọng

  Cuộc đời có quá nhiều cạm bẫy, khiến người ta đôi khi trở nên vô cảm trước hoạn nạn của kẻ khác. Và cũng cuộc đời có quá nhiều cạm bẫy khiến ta dễ bị mắc lừa một cách dễ dàng nếu không hay, không biết những mánh lới của kẻ gian.

  >>> Xem thêm
 • Thế giới Cực lạc là thành tựu cho chính mình
  Thế giới Cực lạc là thành tựu cho chính mình

  Chúng ta bây giờ niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” chính là mỗi người tự tạo thế giới Cực lạc cho chính mình, mỗi người tự trang nghiêm thế giới Cực lạc cho chính mình, mỗi người thành tựu thế giới Cực lạc cho chính mình. Thế giới Cực lạc này không cách xa mười vạn ức cõi Phật.

  >>> Xem thêm
 • Vui trong đau khổ
  Vui trong đau khổ

  Một hôm, Ðức Phật cùng đệ tử vào thuyết pháp trong thành La Duyệt Kỳ, lúc ra về gặp chành thanh niên đang lùa một bầy bò vừa ăn no, chúng nhảy vọt vào húc nhau.

  >>> Xem thêm
 • Vì hạnh phúc và an lạc cho mọi người
  Vì hạnh phúc và an lạc cho mọi người

  Đức Phật nói: Chúng sinh bị trầm luân trong bể khổ luân hồi. Bể khổ đó không phải là bể nước mặn. Nếu bể khổ là nước mặn thì chỉ cần lên núi ở tức khỏi bị khổ, khỏi bị trầm luân.

  >>> Xem thêm
Audio