Tìm kiếm

Phật Giáo & Đời Sống

 • Vững tin vào điều thiện
  Vững tin vào điều thiện

  Bất cứ hành động, việc làm, thái độ sống như thế nào cũng đưa đến những hậu quả của nó.

  >>> Xem thêm
 • Chỉ vì một chữ Tham
  Chỉ vì một chữ Tham

  Sống ở đời tuyệt đối không nên cưỡng cầu, nếu cái gì là của mình thì cuối cùng sẽ trở về bên mình thôi.

  >>> Xem thêm
 • Tán thán Đức Phật
  Tán thán Đức Phật

  Người Phật tử tôn kính hình tượng Đức Phật như là một Bậc Đạo Sư vĩ đại nhất, thông thái nhất, hoàn hảo nhất và từ bi nhất đã từng hiện hữu trên cõi đời này.

  >>> Xem thêm
 • Dùng từ bi hỷ xả đối trị tam độc
  Dùng từ bi hỷ xả đối trị tam độc

  Người tu hành nhất định là phải bồi dưỡng Tứ Vô Lượng Tâm. Khi có Tứ Vô Lượng Tâm rồi, mình mới có thể giáo hóa chúng sanh và khiến cho chúng sanh lìa khổ được vui.

  >>> Xem thêm
 • Đức Thế tôn ra đời - Sự kiện hi hữu của thế gian
  Đức Thế tôn ra đời - Sự kiện hi hữu của thế gian

  Cách đây 2645 năm, Bồ tát Hộ Minh từ cung trời Đâu Suất thị hiện giáng trần qua hiện tướng của Thái tử Tất Đạt Đa con Đức vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya.

  >>> Xem thêm
 • Bài học bảo vệ môi trường qua cuộc đời Đức Phật
  Bài học bảo vệ môi trường qua cuộc đời Đức Phật

  Cuộc đời của Đức Phật gần gũi với thiên nhiên và những lời dạy của Ngài được ghi trong kinh điển là bài học quý giá về bảo vệ môi trường.

  >>> Xem thêm
 • Tướng mạo có thể thay đổi được theo thời gian
  Tướng mạo có thể thay đổi được theo thời gian

  Nhiều người rất từ bi và bao dung độ lượng nên có khuôn mặt phúc hậu hiền lành, người dịu dàng lương thiện thường có khuôn mặt xinh đẹp dễ nhìn.

  >>> Xem thêm
 • Đau không có nghĩa là khổ
  Đau không có nghĩa là khổ

  Thông thường người ta gắn liền đau với khổ, ít ai nhận ra rằng đau và khổ là hai khái niệm khác nhau. Phần lớn người ta cho rằng đau chính là khổ và khổ nhất định phải đau.

  >>> Xem thêm
 • Ý nghĩa hình tượng Bồ tát Quán Thế Âm
  Ý nghĩa hình tượng Bồ tát Quán Thế Âm

  Thờ tượng Bồ tát Quán Thế Âm có những gì cao siêu kỳ đặc, mà tôi gọi đó là một đặc điểm của Phật giáo Việt Nam? Khi chúng ta thờ một đức Phật, một vị Bồ tát cần phải thâm hiểu ý nghĩa hình tượng các ngài.

  >>> Xem thêm
 • Nghe Phật trong thiền định
  Nghe Phật trong thiền định

  Đức Phật vào thiền không nói ngôn ngữ, nhưng Ngài nói bằng tâm thì Phật còn trên cuộc đời hay Phật Niết-bàn, Phật vẫn thuyết pháp. Ai có đắc thiền đắc định, người đó vẫn thấy Phật và nghe được Phật thuyết pháp.

  >>> Xem thêm
 • Thực tập sám hối
  Thực tập sám hối

  Mỗi ngày mình có thể dành thời gian ít phút để thực tập sám hối. Mình có thể lạy sám hối hay đọc kinh sám hối, lúc nào cũng phải sám hối hết. Trong phút giây hiện tại, mình không có tạo nghiệp bất thiện, không phạm giới nhưng mình đâu nhớ biết trong quá khứ hay hằng hà sa số kiếp trước nữa mình có phạm giới hay không. Còn mang thân người là mình đang còn phải trả nghiệp nên phải sám hối suốt ngày đêm mới mong xóa hết nghiệp. Mà sám hối không có nghĩa là mình phạm giới xong rồi quỳ lạy trước đức Phật sám hối là hết tội, mà là nhắc nhở mình và hứa từ giờ về sau sẽ không bao giờ phạm vào lỗi như thế nữa. Sám hối sáu căn, ba nghiệp, sáu tâm độc là ba cái lạy sám hối mỗi tối mà tôi thường thực tập.

  >>> Xem thêm
 • Giặt đồ cũng là một pháp tu
  Giặt đồ cũng là một pháp tu

  Bạn đã từng xem việc giặt đồ bằng tay như một pháp tu chưa? Không riêng việc giặt đồ mà tất cả việc làm của bạn, nếu làm với chánh niệm và nhìn thấu thì hết thảy đều là Phật sự, đưa đến sự thành tựu giải thoát khổ đau.

  >>> Xem thêm
Audio