Tìm kiếm

Phật Giáo & Đời Sống

 • Ta có thể làm gì với số phận của chính mình?
  Ta có thể làm gì với số phận của chính mình?

  Con người chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh sửa và thay đổi số phận của chính mình. Vì số phận chịu sự chi phối của luật Nhân quả, nên muốn thay đổi số phận, chúng ta phải biết cách vận dụng và sống theo tinh thần của luật Nhân quả.

  >>> Xem thêm
 • Năm cách chế ngự cơn giận
  Năm cách chế ngự cơn giận

  Sân hận hay giận dữ là một trạng thái tâm lý rất thông thường của con người. Hầu như ai cũng từng nổi giận, trong một thời điểm nào đó, với một mức độ nào đó, khi đối diện với một người hay một điều kiện không vừa lòng.

  >>> Xem thêm
 • Nhận diện sự trói buộc của tình cảm
  Nhận diện sự trói buộc của tình cảm

  Tình cảm quyến luyến giữa chúng ta và cha mẹ, giữa vợ chồng, con cái, anh em với nhau đã tạo nên sự ràng buộc rất lớn. Sợi dây tình cảm càng đằm thắm bao nhiêu sẽ là những trở lực cho người tu nhiều bấy nhiêu.

  >>> Xem thêm
 • Người tu hành không lầm nhân quả
  Người tu hành không lầm nhân quả

  Hỏi: Các vị Cao Tăng Đại đức là những bậc đại tu hành còn có rơi vào vòng chi phối của nhân quả hay không?

  >>> Xem thêm
 • Số phận con người được Phật giáo giải thích như thế nào?
  Số phận con người được Phật giáo giải thích như thế nào?

  Từ ngàn xưa đã có nhiều quan niệm về số mệnh hay số phận của con người, đó là quan niệm của Túc mệnh luận, Định mệnh luận và Thiên mệnh luận, Thần ý luận. Theo đó, thân phận, địa vị, những điều may rủi, họa phúc, khổ vui, sang hèn, vinh ,nhục… đã được định sẵn cho cuộc đời của mỗi người.

  >>> Xem thêm
 • Pháp tu soi gương
  Pháp tu soi gương

  Pháp thoại này Thế Tôn dạy Tôn giả La-vân (La-hầu-la) quán chiếu về thân nghiệp giống như đang soi gương thấy rõ mặt mình dơ hay sạch. Nếu không soi gương, chúng ta sẽ không biết mặt mình như thế nào.

  >>> Xem thêm
 • Thái độ của Đức Phật trước lời khiển trách
  Thái độ của Đức Phật trước lời khiển trách

  Đức Phật dạy rằng: Có người nghe ta giữ đạo, thực hành hạnh từ bi, bèn đến mắng ta. Ta làm thinh không đáp.

  >>> Xem thêm
 • Sự thực hành
  Sự thực hành

  Ngồi thẳng lưng và để thân yên, hoàn toàn không động đậy. Sau khi đã ngồi yên, khép hay nhắm mắt lại. Tâm chúng ta giống như một ly nước bùn. Ta càng giữ cho ly nước bùn đứng yên, bùn càng lắng xuống đáy và nước sẽ được trong.

  >>> Xem thêm
 • Không ở đâu xa, Cực lạc và Niết bàn nằm ngay trong hiện tại
  Không ở đâu xa, Cực lạc và Niết bàn nằm ngay trong hiện tại

  Giáo pháp Đức Phật là giúp người hành trì có được an lạc trong hiện tại. Những người không hiểu Phật pháp thường cho rằng tu theo đạo Phật là hướng đến một thế giới khác, đó là cõi Cực lạc hay Niết bàn. Do nhận thức sai như thế nên không ít người cho đạo Phật là tiêu cực, bi quan, yếm thế.

  >>> Xem thêm
 • Tài sắc - ngọt ít, đắng nhiều
  Tài sắc - ngọt ít, đắng nhiều

  Tài sắc hệ lụy người. Người không xả bỏ được tài sắc chẳng khác nào trên lưỡi dao có dính chút mật, không đủ một bữa ăn ngon, thế mà, trẻ em không biết, tham ngọt liếm vào, tất sẽ bị tai họa đứt lưỡi.

  >>> Xem thêm
 • Đâu là chân hạnh phúc?
  Đâu là chân hạnh phúc?

  Tất cả chúng ta có mặt trên trần gian này, ai cũng mơ ước sống một cuộc đời hạnh phúc, chẳng ai muốn cuộc đời mình bất hạnh. Thế nên mỗi năm vào ngày mồng một tết gặp nhau đều chúc nhau một năm hạnh phúc.

  >>> Xem thêm
 • Nhận diện nghịch cảnh
  Nhận diện nghịch cảnh

  Nghịch cảnh bao gồm thái độ nhận thức, hoàn cảnh, điều kiện và con người không thuận lợi, hoặc tiêu cực, mà chúng ta có dịp tiếp xúc. Tất cả những tâm lý tiêu cực từ nghịch cảnh đã làm cho nhiều người nhận định về đời sống của người tu chẳng khác gì so với đời sống của người tại gia.

  >>> Xem thêm
Audio