Tìm kiếm

Người có lòng bao dung lời nói ra sẽ nhẹ nhàng hòa ái

Người có lòng bao dung lời nói ra sẽ nhẹ nhàng hòa ái, người trong tâm đầy oán hận, lời nói ra sẽ

Bao lâu thì ta có thể dứt bỏ được tham sân si?

Tham sân si đâu phải đến với ta trong một sớm một chiều mà chúng đến với ta bởi do vô lượng kiếp. Do

Dạy con làm phước từ thời niên thiếu

Phước ảnh hưởng thời niên thiếu rất nhiều. Nên thời niên thiếu là thời gian chuẩn bị công đức cho

Mùa an cư dâng cúng Phật hương hoa trí tuệ và đạo hạnh

Xưa kia, Đức Phật Thích Ca từ bỏ cuộc sống nhung lụa của bậc đế vương để tiến bước trên con đường

Người dân không đi khỏi nơi cư trú từ sau ngày 31-7-2021 tới khi hết giãn cách

Đó là một trong những nội dung của Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31-7-2021 về phòng chống dịch

Hai ông bà và dòng suối nhỏ

Xưa, có hai vợ chồng già yếu, hiền lương nhưng không có con cháu cấp dưỡng nên vẫn phải làm việc lam

Thân khẩu ý thanh tịnh đạo nghiệp viên thành

Dụng công niêm Phật cầu sanh tây Phương Cực Lạc chủ yếu là niệm thường tương tục không gián đoạn;
Audio