Tìm kiếm

Sống ở đời, ngốc nghếch một chút lại có thể giữ được ân tình

17/10/2021 12:24
Một lần nọ, Đức Khổng Tử đến thỉnh đạo Lão Tử.
 
Lão Tử nói rằng: “Lương cổ thâm tàng nhược hư, quân tử thịnh đức dung mạo nhược ngu”. 
 
Ý nói rằng: người buôn bán giỏi thường khéo giữ của đến mức người khác tưởng như họ không hề có gì; còn người quân tử có đức tính khiêm cung, cao quý nhưng bề ngoài lại giống như kẻ ngu ngơ.
 
Vậy vì sao người tài trí lại thường giả khờ? Người ta nghĩ rằng có tài năng thì phải bộc lộ hết ra ngoài, chứng tỏ cho người khác biết mình thông minh ra sao với mưu cầu tiến thân.
 
Nhưng cổ nhân lại cho rằng, cách xử thế “giả khờ” mới là cảnh giới tu rèn cao nhất và cũng vẹn toàn nhất của con người.
 
Người biết giả khờ thường không thích thể hiện bản thân, như vậy sẽ giúp họ tránh được tai họa không đáng có. 
 
Sống ở đời, ngốc nghếch một chút lại có thể giữ được ân tình, có thể bao dung độ lượng, đối xử công bằng với người khác thì cuộc sống mới thanh thản và an vui, không lo vướng bận.
 
Cần phải hiểu rằng, giả khờ trước hết là biểu hiện của sự tu dưỡng, hàm dưỡng và đức tính khiêm nhường. 
 
Người xưa dạy rằng, kẻ ỷ vào chữ TÀI sẽ nguy khốn vì tài, ỷ vào DANH sẽ bị chữ danh ấy hại, thậm chí là mất mạng. Cũng như đại thi hào Nguyễn Du từng nói: “Có tài mà cậy chi tài. Chữ tài liền với chữ tai một vần”.
 
St

Các tin tức khác