Tìm kiếm

Biết dừng lại là một loại trí tuệ

17/10/2021 12:19

 

Sẽ có người nói giá như họ biết DỪNG để dành thời gian nghỉ ngơi, không để bệnh tật cướp đi mạng sống.

Sẽ có người nói giá như họ biết DỪNG để được ở bên gia đình, không bị kẻ khác cướp đi hạnh phúc.
  
Sẽ có người nói giá như họ biết DỪNG để không đuổi theo danh lợi, sa ngã rồi lại ngồi tù, bỏ lại cuộc sống hối hả ngoài kia...
 
Biết dừng lại là một loại trí tuệ. Một người có thể thành công, an toàn và hạnh phúc chỉ khi biết dừng lại khi làm mọi thứ. 
 
 
 
St

Các tin tức khác