Tìm kiếm

3 anh em thần y

11/04/2021 20:03
Ngày xưa, có 3 anh em ruột cùng giỏi y thuật, trong đó nổi tiếng nhất là Biển Thước.

Một lần, Ngụy Văn Vương hỏi Thần y Biển Thước: “Trong nhà ngươi có 3 huynh đệ, đều tinh thông y thuật, vậy người nào có y thuật cao minh nhất?”

Biển Thước thưa rằng: “Đại ca của hạ thần có y thuật cao minh nhất, y thuật của nhị ca xếp thứ hai, còn y thuật của hạ thần là kém nhất.”

Ngụy Văn Vương không tin, vì danh tiếng của Biển Thước so với hai người anh thì lớn hơn nhiều.

Biển Thước giải thích: “Bởi vì đại ca của hạ thần có thể diệt trừ nguồn gốc bệnh trước khi bệnh phát tác, người bình thường không hiểu, lại cho rằng huynh ấy trị liệu không có hiệu quả, cho nên không có người truyền bá thanh danh của đại ca.”

“Nhị ca thì tại thời kỳ đầu phát bệnh đã chữa khỏi cho bệnh nhân, nên người thường nghĩ rằng huynh ấy chỉ có thể chữa trị bệnh nhẹ, vì vậy huynh ấy chỉ có chút danh tiếng.”

“Còn hạ thần thì phải chờ lúc bệnh tình của người bệnh nghiêm trọng rồi mới phát hiện và chữa khỏi, cho nên người bình thường đều tưởng rằng y thuật của hạ thần rất cao minh, bởi vậy danh tiếng của hạ thần so với hai vị huynh trưởng đương nhiên lớn hơn nhiều.”

 

St

Các tin tức khác