Tìm kiếm

Nụ cười từ bi

27/03/2021 20:01
Từ muôn đời nay nhân gian luôn mênh mông như biển rộng… Tâm niệm sân si trong lòng sẽ làm ra quanh đời mình những đợt sóng dữ. Tâm niệm từ bi sẽ làm ra cho mình một con thuyền con. Người nhân từ nương vào chiếc thuyền từ bi của chính mình mà bình yên đi qua cuộc đời như biển rộng

Một nụ cười từ bi thật hiền đủ sức thay đổi cả thế giới.
Người tin không?

Thật ra, nụ cười hiền chưa bao giờ đủ sức thay đổi thế giới ngoài kia, nhưng nó hoàn toàn có thể thay đổi cả thế giới trong mắt của mình.

Vì, khi trong mắt có niềm vui, sẽ thấy cuộc đời rất hiền. Khi trong đôi tai có sự lắng nghe, sẽ nghe thấy cuộc đời rất tĩnh lặng. Khi trong lòng có tình người, sẽ thấy cuộc đời rất ấm. Khi trong tâm có Phật, sẽ thấy cuộc đời rất từ bi.

Cũng cuộc đời mênh mông đó…
Cũng những năm tháng chóng phai đó…
Với một kẻ có trong lòng tâm từ bi sẽ tạo ra được cho mình những ngày bình yên rất đẹp.
Nếu có điều gì còn đẹp hơn những ngày bình yên đó, nhất định chỉ có thể là ánh mắt thật ấm, là nụ cười thật hiền, của người đã cùng với họ làm ra những ngày bình yên.

 

St

Các tin tức khác