Tìm kiếm

Sống lạc quan

11/01/2021 19:48
Khi vẫn còn muốn học hỏi, sẽ thấy cuộc sống, dù thế nào, vẫn luôn là một người thầy ân cần dạy mọi thứ.

Khi đủ khả năng biến ước mơ thành hiện thực, sẽ thấy cuộc sống hiện thực, dù thế nào, vẫn đẹp như một ước mơ.

Khi nhận ra tổn thương hiện tại là một phần cho bình yên sau này, sẽ thấy cuộc sống hiện tại, dù ra sao, vẫn luôn bình yên.

Khi nhìn thấy ngày mai trong những bước chân hiện tại, sẽ thấy cuộc sống luôn cho mình một cơ hội.

 

St

Các tin tức khác