Tìm kiếm

Tín không đủ mới nhiều lời

17/12/2020 18:04
Người càng tĩnh lặng, càng điềm tĩnh trong mọi tình huống cuộc sống là vì họ học rộng biết nhiều, hiểu rằng kiến thức của mình là muối bỏ bể nên lắng nghe để hiểu được nhiều hơn.

Người xưa nói "thùng rỗng kêu to" chưa bao giờ là sai, nếu ai đó nói càng nhiều, lời nói của họ càng mất trọng lượng, người ta nghe càng cảm thấy nhàm tai. 

Cứ tưởng nói nhiều để lấy uy tín, sự tin tưởng của người khác nhưng càng nói càng sai, càng khó được trọng dụng, nể trọng.

 

St

Các tin tức khác