Tìm kiếm

Đừng cho mình là quá quan trọng

12/12/2020 19:50
Ngàn vạn lần đừng cho mình là “quá quan trọng” bởi vì trên thế giới này, ai cũng đều rất quan trọng. Nhưng mà, bất luận là thiếu đi một ai thì Trái Đất này cũng vẫn cứ chuyển động.

Một người có thể có tự tin, nhưng đừng tự cao tự đại.

Một người có thể xuất sắc một chút nhưng đừng kiêu căng, ngạo mạn.

Một người có thể sống rất thọ nhưng cũng không thể trường sinh bất tử.

Đừng cho mình là “quá quan trọng”, đó cũng một thái độ lạc quan và là một loại trưởng thành của tâm tính!

 

St

Các tin tức khác