Tìm kiếm

Hạnh phúc không tự nhiên mà có

08/08/2020 19:43
Không có gì nằm gọn trong lòng bàn tay.

Hạnh phúc sẽ không đến gõ cửa tìm bạn, niềm vui cũng không tự nhiên mà có. 
Hạnh phúc phải nỗ lực mới có thể đạt được, niềm vui luôn phải tìm kiếm không ngừng.

Hạnh phúc và niềm vui phải dùng trái tim để cảm nhận, có cảm nhận được hay không còn phụ thuộc vào chính bản thân bạn.

 

St

Các tin tức khác