Tìm kiếm

Một nửa . . .

05/08/2020 17:55
Thế gian luôn chia theo nửa này nửa nọ:

Một nửa là trời, một nửa là đất. Một nửa là nam, một nửa là nữ. Một nửa là thiện, một nửa là ác. Đời người luôn có nửa này nửa kia. 

Một nửa giành lấy, một nửa tuỳ duyên. Một nửa khói bếp, một nửa vui thú. Một nửa hồ đồ, một nửa sáng suốt. 

Nửa được nửa mất. Chuyện tương lai đa phần chia đôi, một nửa trả trời đất, một nửa nhường trần gian. 

Quá nhiều thứ một nửa, một nửa... 

Đời người trải qua một nửa quãng đường trong từng điều nửa này nửa nọ đó. Một nửa còn lại, bàng hoàng nhận ra cuộc đời đã quá nửa. 

Làm người, làm việc, đừng mong cầu hoàn hảo mọi mặt, chu toàn mọi việc. Chỉ cần làm được một nửa thôi, vậy mới dễ dàng hài lòng thoả mãn những gì mình đang có, cuộc sống cũng từ đó trở nên viên mãn.

 

St

Các tin tức khác