Tìm kiếm

Những bài học từ người xưa

05/08/2020 17:51
Thay đổi hoàn cảnh không bằng thay đổi chính bản thân mình

Cách làm người của bậc thánh nhân

+ Thành tín: Nói lời phải thành thật, phải có độ tin cậy

+ Chí hướng: Người bình thường không thể làm lung lay, thay đổi chí hướng của bản thân

+ Đạo hiếu: Một trăm việc thiện chữ hiếu đứng đầu

+ Bạn bè: Nên giữ tình bạn ở mức thân mật phù hợp

+ Khoan dung: Là một loại cảnh giới

Đạo hành xử của bậc thánh nhân

+ Đối với lời nói không có căn cứ người thông minh sẽ biết cách chấm dứt

+ Dục tốc bất đạt, đừng nên ham muốn những lợi ích cá nhân

+ Không nên khoe khoang, nói được nên làm được

+ Lấy trung lấy nghĩa để làm việc, hành xử phải giữ trung thực

Làm người một cách vui vẻ, sống một cách vui vẻ

+ Hoàng liên vi tiêu, khổ trung tầm lạc (tạm dịch: hoàng liên vị vốn đắng, nếu loại bỏ vị đắng đó mới tìm thấy vị ngọt, cũng giống như con người tìm vui trong sự khổ hạnh)

+ Một người không suy xét tương lai lâu dài, tất sẽ có khó khăn ngay trước mắt

+ Thay đổi hoàn cảnh không bằng thay đổi chính bản thân mình

+ Vui vẻ chính ở sự lựa chọn của bản thân chúng ta

Làm người một cách vui vẻ, sống một cách vui vẻ

+ Tình cảm dạt dào như nước, vô lo vô sầu muộn như núi

+ Cảnh giới làm người tốt nhất: Thái độ làm người ung dung

+ Thay đổi hoàn cảnh không bằng thay đổi chính bản thân mình

Tu thân dưỡng tính, củng cố nền tảng làm người cơ bản

+ Những sự việc khiếm nhã vô lễ chớ nên hành động, hãy để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người khác

+ Gần mực thì đen gần đèn thì rạng

+ Qua gian nan thử thách trông gai mới có thể biết được phẩm chất đạo đức của con người

+ Hãy làm chuyên gia trong lĩnh vực hiểu biết của bản thân mình

Biết tự hướng nội tự kiểm điểm, hiểu thế nào là cảm ơn con người mới có thể thành công ở mọi nơi

+ Hãy tự hướng nội bản thân ba lần một ngày

+ Khiêm tốn là một loại đức hạnh

+ Việc nhỏ không nhẫn nhịn được sẽ làm ảnh hưởng tới đại cục

+ Ở đời không sợ không có chỗ đứng trong xã hội, mà chỉ sợ không có năng lực để đạt được chỗ dứng đó.

+ Hãy học cách biết cảm ơn.

Biết cương biết nhu đúng lúc, không nên vì thỏa mãn ham muốn nhất thời

+ Chỉ làm vương không xưng đế, không quan tâm tới danh lợi nhất thời

+ Biết cương biết nhu đúng lúc, thích nghi với mọi hoàn cảnh

+ Biết cách thỏa hiệp, tiến lùi đúng lúc, đúng mức độ

+ Cúi đầu là một loại trí huệ

Dũng cảm thận trọng, dám nghĩ dám làm mới đạt được sự nghiệp

+ Không chấp vào khuôn phép cũ mới có thể đạt được thành tựu lớn

+ Thiện đãi với mọi người là năng lực cạnh tranh tốt nhất

+ Dám nghĩ dám làm tích cực hành động mới có thể thành công

Mượn lực sử dụng lực, thiện đãi với những nhân tố xung quanh

+ Dựa vào sự ủng hộ giúp đỡ của tập thể, có tinh thần hợp tác

+ Không dựa vào một khuôn mẫu, mới có thể đứng dậy phát triển

+ Có tấm lòng khoan dung rộng mở, mới có thể tìm được người đại tài trong những kẻ tiểu nhân

+ Nhảy ra khỏi vòng tròn bó buộc nhỏ hẹp, mới có thể kết giao với những người tài giỏi ở ngoài vòng tròn

+ Có tầm nhìn xa vĩ đại, thiện đãi với cấp dưới

Dự đoán tình hình chung, để chuẩn bị tinh lực tính toán mưu kế

+ Người có tầm nhìn xa trông rộng, cần bắt tay từ những chi tiết nhỏ nhất

+ Người có tầm nhìn xa trông rộng, cần có sự dự đoán định trước sự việc

+ Muốn đạt được nguyện vọng về một việc nào đó, trước tiên hãy biết cho đi

Trong thuật tùy cơ ứng biến, lãnh đạo là một môn học của đại học

+ Đối với những nhân tố bất lợi ảnh hưởng tới sự phát triển của sự nghiệp cần kịp thời loại bỏ nó

+ Thưởng phạt nhất định phải phân minh

+ Phong cách quản lý linh hoạt đa dạng

+ Dùng người cũng có thể nghi ngờ người, nghi ngờ người cũng vẫn có thể dùng người.

 

St

Các tin tức khác