Tìm kiếm

4 người cần phải gặp trong đời

30/07/2020 17:48
4 người cần phải gặp trong đời

- Gặp người biết giúp đỡ bạn, không ngại gian khổ, cùng bạn vượt qua thử thách, hoạn nạn biết soi đường chỉ lối để bạn tìm được con đường đúng đắn.

- Gặp người biết tán thưởng nhưng cũng biết phê bình bạn, để bạn không đơn độc trong vinh quan, nhưng cũng không ngủ mê trong chiến thắng. 

- Gặp người biết chỉ ra cái sai, ngăn chặn bạn kịp thời trước mọi cám dỗ nguy điểm của cuộc sống.

- Gặp người có thái độ độ tích cực, khi bạn gặp khó khăn biết cổ vũ, lạc quan, ủng hộ, truyện cho bạn động lực tiến về phía trước.

 

St

Các tin tức khác