Tìm kiếm

Nói xấu

27/07/2020 18:15
Có chú tiểu tới bạch Sư Phụ:

- Sư Phụ ơi! Con bị người ta nói xấu.

- Ừm, thì con xấu nên người ta mới nói con.

- Nhưng họ nói không đúng sự thật, họ vu oan cho con.

- Vậy họ sai rồi, họ thật đáng thương.

- Con mới là người đáng thương chứ Sư Phụ?

- Là họ, vì họ phải mất công suy nghĩ để nói xấu con, và họ phải khổ công nói dối mãi. Con không thấy họ làm vậy thật là mệt mỏi hay sao? Còn con, có xấu như họ nói thì sửa, còn không xấu thì họ giúp con tu hạnh Nhẫn Nhục, tính ra con luôn có lợi đấy chứ. Con phải cảm ơn họ mới đúng.

- Dạ, con hiểu rồi Sư Phụ, lấy khoan dung độ lượng để tha thứ cho lỗi lầm của người ta. Nhìn thấu thì thấy thương chứ không có ghét.

A Di Đà Phật! Con xin tri ân Sư Phụ.

 

St

Các tin tức khác