Tìm kiếm

Đừng tham của người khác

17/07/2020 18:05
Trong thời Xuân Thu – Chiến Quốc, nước Tần ngày càng lớn mạnh và lộ rõ dã tâm muốn thống nhất 6 nước.

Năm đó, vua Tần đặt mục tiêu vào nước Thục giàu có. Nhưng bởi vì đường đi phức tạp, quân Tần không có cách nào đặt chân đến đó được. 

Tần Huệ vương đã triệu tập tất cả quần thần để thương nghị kế sách, và một đại thần đã kiến nghị với vua rằng: "Nghe nói vua nước Thục là một người tham lam, chúng ta có thể dựa vào điểm này mà nghĩ kế." 

Vua Tần nghe xong, trong lòng dần nghĩ ra một kế hoạch. 

Ông ra lệnh cho cấp dưới điêu khắc một con bò bằng đá, rồi đặt vàng vào mông con bò. Sau đó lan truyền tin tức rằng vua Tần có một con bò đá biết đẻ ra vàng. 

 

Tin tức này nhanh chóng lan tới tai vua nước Thục, và ông ta ngỏ ý muốn mua con bò đá này. 

Vua Tần giả vờ hào phòng nói: "Con bò đá này coi như là lễ vật tặng cho nước Thục. Nhưng đường đến nước Thục thực sự quá khó đi, sợ rằng sẽ khiến vận may của con bò đẻ vàng này đi mất." 

Vua nước Thục nghe xong, lập tức phái người đi sửa đường. 

Sau khi đường được sửa xong, quân đội nước Tần theo con đường này đến nước Thục. Chẳng bao lâu sau, nước Thục đã bị diệt quốc. 

Vua nước Thục phải trả cái giá lớn chỉ vì tham một món lợi nhỏ. 

Trong Caigentan từng nói: "Đừng cầu cái phước vô phần, đừng tham cái lợi vô cớ." 

Đừng tham cái lợi nhỏ từ người khác, bởi vì bạn tham càng nhiều, càng mất đi nhiều!

 

St

Các tin tức khác