Tìm kiếm

Vượt qua chông gai

11/07/2020 18:25
Đôi khi để nhận ra một vấn đề, bạn đã phải đánh đổi một thứ gì đó quan trọng trong cuộc sống mình.

Đừng mong muốn con đường bạn đi không chông gai. Hãy mong muốn mình có đủ sức mạnh để vượt qua.

Cuộc sống không phải điều gì cũng như ý nguyện. Hãy học cách mỉm cười & chấp nhận. Học cách có cái nhìn tích cực rằng cái này mất đi là để cái tốt hơn có cơ hội đến.

Không phải cứ cố gắng là thành công, nhưng nhờ sự cố gắng đó đã tôi luyện nên con người của bạn.

 

St

Các tin tức khác