Tìm kiếm

Sự gian dối sẽ bị đáp trả bằng gian dối gấp nhiều lần

06/07/2020 19:55
Ngày xưa, có một người nông dân thường xuyên bán bơ cho người thợ làm bánh. Một ngày nọ, người thợ làm bánh quyết định cân lại số bơ anh ta vẫn mua để kiểm tra xem, liệu người nông dân có bán chính xác khối lượng bơ anh ta yêu cầu hay không.

Sau một hồi kiểm tra, anh ta phát hiện ra khối lượng bơ không hề như thỏa thuận thực tế giữa hai người. Anh quyết định kiện người nông dân ra tòa.

Quan tòa hỏi người nông dân rằng, anh đã dùng cách gì để cân khối lượng bơ bán ra. Người nông dân trả lời rằng: Thưa ngài, tôi không có dụng cụ đo lường chính xác nào cả, nhưng tôi có thứ để có thể biết được khối lượng bơ.

"Vậy anh đã cân bơ bằng cách nào?".

"Thưa ngài, trước khi anh thợ làm bánh mua bơ của tôi, tôi đang mua 1 cân bánh mỳ của anh ta, Mỗi ngày, khi anh bán bánh đem bánh mỳ tới, tôi đặt nó lên bàn cân và đưa lại cho anh ta số bơ có trọng lượng đúng bằng bánh mỳ. Nếu ai đó gian lận, thì đó chính là anh làm bánh".

Chúng ta sẽ nhận lại những gì mình cho đi. Sự gian dối sẽ bị đáp trả bằng gian dối gấp nhiều lần.

 

St

Các tin tức khác