Tìm kiếm

Càng truy cầu càng khổ, vô lo vô nghĩ sẽ bình an

27/06/2020 19:48
“Cho” và “nhận” cũng giống như cặp phạm trù “nhân”, “quả”.

Vốn dĩ trên đời, nhân quả nên tồn tại. Nếu ta yêu thương, sẽ nhận lại yêu thương. Nếu ta hận thù, sẽ nhận lại hận thù. Người nợ ta điều gì, trời sẽ trả lại cho ta. Khi chúng ta cho đi cũng chính là lúc chúng ta nhận lại, và tạo ra những điều kỳ diệu nhất của cuộc sống.

Cuộc đời này là một vòng tròn. Ý nghĩa của cuộc sống nằm ngay trong những giá trị bình thường, một trong số đó chính là một trái tim chân thật, thiện tâm, giàu lòng bác ái và thấu hiểu. Không chất chứa tham chấp, oán hận, tâm chắc chắn sẽ an vui.

 

St

Các tin tức khác