Tìm kiếm

Không nghĩ đến việc làm hài lòng người khác

27/06/2020 19:47
Việc khó nhất đời người là gì? Đó là học cách làm chính mình vui vẻ, bởi một đời không thể lặp lại, vì thế đừng khiến bản thân phải chịu ấm ức, ép mình phải đi lấy lòng bất cứ ai.

Dù là ở độ tuổi nào, cũng cần học cách đánh giá cao bản thân ở hiện tại; 

Dù là sống một cuộc sống ra sao, cũng nên bỏ qua cho bản thân chưa hoàn mỹ; 

Dù là có khỏe mạnh hay không, cũng luôn duy trì tinh thần tích cực, không từ bỏ; 

Một khi đã đến với thế giới này, chúng ta nên sống thật tốt mỗi ngày.

 

St

Các tin tức khác