Tìm kiếm

Có xả mới có đắc, buông bỏ mới không phiền não

25/06/2020 16:37
Có xả mới có đắc, buông bỏ mới không phiền não. Lãng quên mới có thể an tịnh, khoan dung mới có được lòng người.

Bạn đối xử với người khác thế nào thì họ cũng sẽ đối xử lại với bạn như vậy. Đây là định luật vàng!

Bạn là cội nguồn của mọi thứ. Kết quả ngày hôm nay đều là do bạn đã “đặt hàng” với vũ trụ mà thôi!

Hãy cảm tạ những người đã từng giúp bạn, bởi họ khiến bạn cảm thấy mình có được tình yêu và lòng tin!

Hãy cảm ơn những người đã làm tổn thương bạn, bởi họ giúp bạn trưởng thành và học cách nhận biết người khác!

 

St

Các tin tức khác