Tìm kiếm

Có tiền xin đừng hà tiện

24/06/2020 20:15
Sống không mang đến, chết không mang đi.

Sống không mang đến, chết không mang đi. 

Sức khỏe quan trọng hơn nhiều so với giàu sang phú quý, có sức khỏe là có tất cả. 

Dân gian lưu truyền câu nói: “Không sợ kiếm được ít, chỉ sợ chết đi sớm; Giữ được sức khỏe, không sợ gì không làm được”. 

Vì sức khỏe, lúc cần chi hãy cứ chi, đừng tiết kiệm với sức khỏe của bạn.

 

St

Các tin tức khác