Tìm kiếm

Linh hoạt như nước là cách sống của bậc đại trí

18/06/2020 18:09
Làm người hãy như nước, bạn cao, tôi lùi, quyết không che lấp ưu điểm của bạn.

Làm người như nước, bạn thấp, tôi tràn đến,bao dung cho khuyết điểm của bạn.

Làm người như nước, bạn động, tôi liền bước theo, không để bạn cô độc xoay xở.

Làm người như nước, bạn tĩnh, tôi yên, không can thiệp làm phiền đến cuộc sống của bạn.

Làm người như nước, bạn nóng, tôi liền sục sôi, hưởng ứng sự nhiệt tình thiện tâm của bạn.

Làm người như nước, bạn lạnh, tôi liền ngưng kết, không thờ ơ với giá lạnh trong tâm bạn.

Cái thiện cao nhất như nước, đời người thuận như dòng nước, tùy duyên mà yên định, không cưỡng cầu. Dù hoàn cảnh nghiệt ngã hay thuận lợi vẫn có thể thích nghi, bao dung vạn vật, bản thân lại vô cùng thuần tĩnh.

 

St

Các tin tức khác