Tìm kiếm

Đừng phán xét bề ngoài của người khác

08/06/2020 18:21

Ngựa đang băng qua sa mạc, gặp lạc đà với cái bướu to trên lưng, ngựa cười khẩy nói: “Cái bướu của anh trông thật xấu xí và nặng nề, chẳng oai phong chút nào làm sao vượt qua được sa mạc”.

Lạc đà im lặng.

Cuối cùng, lạc đà băng qua được sa mạc còn ngựa thì đã chết khô.

 

 

St

Các tin tức khác