Tìm kiếm

Cách lạy Phật khi nhà chưa có bàn Phật

01/03/2021 17:41
Thưa Thầy, con ở ngôi nhà, nhà con nghèo con chưa có nhà riêng, chỗ con không thể thờ Phật được. Bây giờ con muốn lễ Phật thì phải làm sao?

 

- Ví dụ nhà không có điều kiện để thờ Phật để lễ Phật thì mỗi ngày hãy đi bộ đến chùa gần nhà con đó mà lễ Phật.

-  Nhưng con không có điều kiện đến chùa, những lúc con không thể đến chùa thì sao?

- Những lúc không thể đến chùa thì hãy quỳ xuống nhìn qua cửa sổ nhìn lên trời xa xa và tưởng rằng ở nơi chỗ cao xa kia có Phật đang chứng giám lòng con mà lạy về hư không, hay con nhắm mắt lại quán tưởng Phật đang trước mặt con vậy và thành tâm lạy Phật, thì Phật vẫn chứng minh như thường. Nhiều khi đến nơi ta không có, ví dụ bây giờ ta đi vào rừng vào núi ngày hôm đó mình phải ở lại giữ rẫy cà phê mình không về nhà được. Mà lúc đó mình nhớ thương Phật quá mình quỳ xuống, quán tưởng lễ bái, mình hướng về giữa trời cao kia mình lễ Phật, Phật cũng chứng minh như thường, mà chứng minh còn nhiều hơn người ở nhà có tượng Phật nữa đó.

Vì sao vậy?

- Vì có tượng Phật mình nhớ Phật đã đành, còn người không thấy tượng Phật mà lòng vẫn thương nhớ Phật tha thiết thì đó là được Phật chứng minh còn nhiều hơn nữa. Vì điều đó chứng minh rằng Phật ở trong tâm con, trong trái tim con. Đừng ngần ngại mà niệm Phật, lạy Phật bất cứ nơi đâu với tâm thành kính, vì nơi tôn nghiêm nhất, nơi thanh tịnh nhất là khi lòng con thanh tịnh.

 

Theo GHPGVN

Các tin tức khác