Tìm kiếm

Lễ Húy Kỵ Lần Thứ 17 Của Cố Hòa Thượng Trụ Trì Chùa Bửu Đà

02/04/2013 14:01
"Ẩm Thủy Tư Nguyên"

Uống Nước Nhớ Nguồn là đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam, hôm nay ngày 22 tháng 02 năm Quý Tỵ tại Chùa Bửu Đà đã diễn ra lễ húy kỵ lần thứ 17 của Cố Hòa Thượng thượng Như hạ Từ trụ trì Chùa Bửu Đà, buổi lễ diễn ra thật trang nghiêm và thanh tịnh dưới sự chứng minh của Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni của các cấp giáo hội, các tự viện tại quận 10 và các quận bạn cùng quý Phật tử.

 Hình ảnh ghi nhận trong buổi lễ.

IMG 0919

IMG 0914

IMG 0916

IMG 0937

IMG 0942

IMG 0944

IMG 0946

IMG 0947

IMG 0948

IMG 0949

IMG 0950

IMG 0951

IMG 0953

IMG 0956

IMG 0957

IMG 0958

IMG 0959

IMG 0961

IMG 0963

IMG 0964

IMG 0965

IMG 0966

IMG 0967

IMG 0968

IMG 0969

IMG 0970

IMG 0971

 

IMG 0972

IMG 0973

IMG 0974

IMG 0975

IMG 0976

IMG 0977

IMG 0978

IMG 0980

IMG 0981

BBT

Các tin tức khác