Tìm kiếm

Lễ Quy y lần 2 Ất Mùi 2015

04/08/2015 07:47
Đồng nguyện Quy y Tam Bảo, Phát trì thọ năm giới cấm.Lành thay làm chủ được tâm, Giữ tâm định tỉnh, bình an lâu dài

Nhân ngày vía Quán Âm (19/06), chùa Bửu Đà tiếp tục tổ chức lễ Quy y lần 2 năm Ất Mùi, đến chứng minh tham dự có HT Thích Như Tín ( Phó Ban Trị Sự GHGPVN TP HCM, Viện chủ chùa Bửu Đà), tăng chúng chùa Bửu Đà và gần 50 thiện nam tín nữ phát nguyện quy y.

Hình ảnh trong buổi lễ:

IMG 2484

IMG 2488

 

IMG 2489

IMG 2490

IMG 2491

IMG 2503

IMG 2492

IMG 2493

IMG 2494

IMG 2495

IMG 2497

IMG 2498

IMG 2501

IMG 2504

IMG 2505

IMG 2510

IMG 2513

IMG 2512

IMG 2486

 

HẠNH HIẾU

Các tin tức khác