Tìm kiếm

Chùa Bửu Đà Khai Kinh Dược Sư

15/02/2013 10:15
Sáng nay vào lúc 7h ngày 14 Tháng 02 năm 2013 (05/01/Quý Ty.), Chùa Bửu Đà khai kinh dược sư với sự tham dự chư tôn đức tại bổn tự cùng hàng trăm thiện nam tín nữ.

Đàn trang dược sư được diễn ra từ ngày 14-17/02/2013( từ mùng 5 đến mùng 8 tết Quý Tỵ).

Chùm ảnh ghi nhận

 

 

Chùa Bửu Đà

 

Các tin tức khác