Tìm kiếm

Lễ Tắm Phật PL2559 DL 2015 Tại Chùa Bửu Đà

26/05/2015 17:46

Chùm ảnh lễ tắm Phật tại chùa Bửu Đà

DSC 4381

Lễ Niêm Hương

DSC 4387

DSC 4394

Hòa Thượng Thích Như Tín (viện chủ Chùa Bửu Đà) cử hành nghi thức sái tịnh

DSC 4396

DSC 4399

Chư Tăng cử hành lễ tắm Phật

DSC 4401

DSC 4405

IMG 2312

IMG 2313

IMG 2321

 

IMG 2331

IMG 2322

Đông đảo nam nữ Phật tử cùng tham dự

IMG 2333

 DSC 4410

Phật tử tắm Phật

DSC 4411

 

DSC 4417

 

DSC 4425

DSC 4427

 IMG 2322

IMG 2326

Thành Kính trang nghiêm với ngày Phật Đản Sanh

 IMG 2328

IMG 2348

IMG 2350

IMG 2352

IMG 2353

IMG 2355

Hạnh Nguyện cao xa an bốn chúng

Tâm khoan Đức lớn lợi quần sanh

IMG 2359

IMG 2362

IMG 2364

IMG 2377

IMG 2376

Pháo hoa mừng Phật Đản sanh

IMG 2379

IMG 2385

 nụ cười hoan hỷ mừng ngày Khánh Đản

IMG 2387

 IMG 2391

IMG 2392

IMG 2399

Niềm vui an lạc nhân ngày Phật đản

IMG 2396

IMG 2402

Niềm hoan hỷ vô biên nhân ngày Khánh Đản

Hạnh Hiếu - Gia Hậu - Hùng Trang

Các tin tức khác