Tìm kiếm

Chương trình kính mừng Phật đản PL 2559 DL 2015

20/05/2015 06:10
Tâm phàm tục chuyển cành như khỉ. Theo thú vui, thành thị xóm làng. Lành thay làm chủ được tâm. Giữ tâm định tỉnh, bình an lâu dài.

CHUONG TRINH PHAT DAN 2015 sua

Các tin tức khác