Tìm kiếm

Lễ Quy y lần 1 Ất Mùi 2015

07/04/2015 17:33
Thiện Tâm Khai Phát

Nhân ngày vía Quan Âm (19/2AL), chùa Bửu Đà tổ chức lễ Quy y lần 1 năm Ất Mùi, đến chứng minh và tham dự lễ có HT Thích Như Tín ( Phó Ban Trị Sự GHPGVN TPHCM, viện chủ chùa Bửu Đà), chư tôn thiền đức tại bổn từ, hơn một trăm thiện nam tín nữ phát tâm quy y.

Hình ảnh ghi nhận trong buổi lễ:

QUY Y LAN 1 AT MUI

QUY Y LAN 1 AT MUI 1

 

QUY Y LAN 1 AT MUI 2

QUY Y LAN 1 AT MUI 4

 

QUY Y LAN 1 AT MUI 6

QUY Y LAN 1 AT MUI 7

QUY Y LAN 1 AT MUI 8

QUY Y LAN 1 AT MUI 9

QUY Y LAN 1 AT MUI 10

QUY Y LAN 1 AT MUI 11

QUY Y LAN 1 AT MUI 12

QUY Y LAN 1 AT MUI 13

QUY Y LAN 1 AT MUI 14

QUY Y LAN 1 AT MUI 15

QUY Y LAN 1 AT MUI 16

QUY Y LAN 1 AT MUI 17

QUY Y LAN 1 AT MUI 18

QUY Y LAN 1 AT MUI 19

QUY Y LAN 1 AT MUI 20

QUY Y LAN 1 AT MUI 21

QUY Y LAN 1 AT MUI 22

QUY Y LAN 1 AT MUI 23

QUY Y LAN 1 AT MUI 24

QUY Y LAN 1 AT MUI 24

 

QUY Y LAN 1 AT MUI 25

QUY Y LAN 1 AT MUI 26

QUY Y LAN 1 AT MUI 27

QUY Y LAN 1 AT MUI 28

QUY Y LAN 1 AT MUI 29

QUY Y LAN 1 AT MUI 30

QUY Y LAN 1 AT MUI 31

QUY Y LAN 1 AT MUI 32QUY Y LAN 1 AT MUI 33

QUY Y LAN 1 AT MUI 34

 

QUY Y LAN 1 AT MUI 35

QUY Y LAN 1 AT MUI 36

QUY Y LAN 1 AT MUI 37

QUY Y LAN 1 AT MUI 38

 

QUY Y LAN 1 AT MUI 40

QUY Y LAN 1 AT MUI 39

Con cũng tham dự nè (*_*)

cONQUY Y LAN 1 AT MUI 3

Hạnh Hiếu

Các tin tức khác