Tìm kiếm

Đắk Lắk: Gia đình Phật tử hiến cúng đất đến chùa Hạnh Đức Tp. Hồ Chí Minh

05/11/2020 09:00
Nhân lễ vía Quan âm 19/09 Canh Tý, Đại đức Thích Hạnh Hiếu (trụ trì chùa Hạnh Đức huyện Củ Chi Tp. Hồ Chí Minh)....

Nhân lễ vía Quan Âm Bồ Tát 19/09 Canh Tý, Đại đức Thích Hạnh Hiếu (trụ trì chùa Hạnh Đức huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh) đã quang lâm về tư gia của gia đình Phật tử Trần Ngọc Anh và Phan Thị Phước (Buôn Hồ - Đắk Lắk) để tiếp nhận đất cúng dường của gia đình Phật tử.

HUY 3471

Gia đinh Phật tử tác bạch với Đại đức Thích Hạnh Hiếu về việc cúng dường đất.

Được biết Đại đức Thích Hạnh Hiếu là đệ tử cố Hòa thượng Thích Như Thọ (nguyên trưởng BTS GHPGVN Quận 10, trụ trì chùa Bửu Đà Q.10), Đại đức Thích Hạnh Hiếu đã khai sơn ngôi chùa Hạnh Đức tại Củ Chi Tp. Hồ Chí Minh, vì kính mến hạnh nguyện của Đại đức trụ trì chùa Hạnh Đức, gia đình Phật tử Trần Ngọc Anh và Phan Thị Phước  đã hoan hỷ đồng thuận phát tâm cúng dường đất là tài sản hợp pháp của gia đình với diện tích 3.186m2 (Ba ngàn một trăm tám mươi sáu mét vuông) đến với Đại đức Thích Hạnh Hiếu.

HUY 3478

Đại đức Thích Hạnh Hiếu tán thán công đức của gia đình Phật tử phát tâm cúng dường

và đón nhận tài sản hợp pháp

HUY 3479

 HUY 3488

Đại đức Thích Hạnh Hiếu chia sẻ: chuyện cúng dường là xuất phát từ tâm thiện nguyện, gia đình phật tử đã tín Phật giáo và phát tâm cúng dường tài sản của mình cho người xuất gia sử dụng đúng chánh pháp là việc làm đáng trân trọng. bên cạnh đó Đại đức có đôi lời khuyến tu đến với gia đình Phật tử phát tâm cúng dường, người xuất gia không có tài sản riêng nên việc cúng dường của quý vị Phật tử sẽ được sử dụng đúng chánh pháp khi đầy đủ nhân duyên.

Nhân ngày lễ vía Quan Âm Bồ Tát Đại đức Thích Hạnh Hiếu đã cử hành lễ an vị Phật tại gia đình Phật tử Trần Ngọc Anh và Phan Thị Phước, buổi lễ diễn ra trang nghiêm và nhất tâm cầu nguyện thế giới hòa bình, hồi hướng công đức đến với người dân miền trung vượt qua khó khăn để trở về cuộc sống bình an hạnh phúc.

HUY 3514

Tác bạch và cung thỉnh Đại đức quang lâm cử hành lễ an vị Phật.

HUY 3520

HUY 3522

Đại đức Thích Hạnh Hiếu (trụ trì chùa Hạnh Đức)

chia sẻ ý nghĩa 12 hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Âm

Đại đức Thích Hạnh Hiếu có bài pháp thoại ngắn trước khi cử hành lễ an vị Quan Âm Bồ Tát, Được sinh làm người là khó, được gặp Phật pháp lại còn khó hơn, chúng ta được sinh làm người và đầy đủ lục căn là một nhân duyên thù thắng và được gặp Phật pháp là một phước báo lớn, nên quý Phật tử phải hiểu và tinh tấn tu tập để cuộc sống mọi người được an lạc và hạnh phúc

HUY 3528

HUY 3529

HUY 3531

Đại đức trụ trì chùa Hạnh Đức niêm hương cúng dường Tam Bảo trong buổi lễ an vị Quan Âm Bồ Tát,

nguyện cầu quốc thái dân an, chúng sanh an lạc

HUY 3547

 Phật tử đồng nhất tâm cầu nguyện thế giới hòa bình

nhân loại được an vui hạnh phúc.

 HUY 3539

Đại đức Thích Hạnh Hiếu cử hành nghi thức sái tịnh thánh tượng

trong âm hưởng chư Tăng và Phật tử đồng trì tụng kinh chú

HUY 3543

 HUY 3538

Phật tử đồng nhất tâm hướng về thánh tượng Quan Âm Bồ Tát cầu nguyện nhà nhà được bình an

HUY 3544

 Sái tịnh khu vực tôn trí thánh tượng Quan Âm Bồ Tát

 HUY 3557

Nhất tâm trì kinh chú cầu nguyện bình an hạnh phúc đến với chúng sanh

HUY 3546

HUY 3565

HUY 3552

HUY 3535

Lễ an vị Phật thành tựa trong tinh thần hoan hỷ của toàn thể hội chúng

ĐĂNG HUY

 

Các tin tức khác